Bible kralická: Žalm 13

1. (13:1) Přednímu zpěváku, žalm Davidův. (13:2) Až dokud, Hospodine?
Což se na věky zapomeneš na mne? Dokudž tvář svou skrývati budeš přede
mnou?
2. (13:3) Dokud rady vyhledávati budu v mysli své, a den ode dne
svírati se v srdci svém? Až dokud se zpínati bude nepřítel můj nade
mnou?
3. (13:4) Vzhlédni, vyslyš mne, Hospodine Bože můj, osvěť oči mé,
abych neusnul snem smrti,
4. (13:5) A aby neřekl nepřítel můj: Svítězil jsem nad ním, a
nepřátelé moji aby neplésali, jestliže bych se poklesl.
5. (13:6) Jáť zajisté v milosrdenství tvém doufám, plésati bude srdce
mé v spasení tvém;
6. zpívati budu Hospodinu, že jest mi tak dobře učinil.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.