Bible kralická: Žalm 130

1. Píseň stupňů. Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine.
2. Pane, vyslyš hlas můj, nakloň uší svých k hlasu pokorných proseb
mých.
3. Budeš-li nepravosti šetřiti, Hospodine Pane, kdo ostojí?
4. Ale u tebe jest odpuštění, tak aby uctivost k tobě zachována byla.
5. Očekávám na Hospodina, očekává duše má, a ještě očekává na slovo
jeho.
6. Duše má čeká Pána, víc než ponocní svitání, kteříž ponocují až do
jitra.
7. Očekávejž, Izraeli, na Hospodina; nebo u Hospodina jest
milosrdenství, a hojné u něho vykoupení.
8. Onť zajisté vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.