Bible kralická: Žalm 138

1. Davidův. Oslavovati tě budu, Pane, celým srdcem svým, a před
mocnými žalmy tobě zpívati.
2. Skláněti se budu k chrámu svatému tvému, a oslavovati jméno tvé pro
milosrdenství tvé a pro pravdu tvou; nebo jsi zvelebil nade všecko
jméno své a slovo své.
3. Kteréhokoli dne vzýval jsem tě, vyslyšels mne, a obdařils silou
duši mou.
4. Oslavovati tě budou, Hospodine, i všickni králové země, když uslyší
řeč úst tvých.
5. A zpívati budou o cestách Hospodinových, a že veliká jest sláva
Hospodinova,
6. A ač vyvýšený jest Hospodin, však že na poníženého patří, a
vysokomyslného zdaleka zná.
7. Bych pak chodil u prostřed ssoužení, obživíš mne; proti vzteklosti
nepřátel mých vztáhneš ruku svou, a tak vysvobodí mne pravice tvá.
8. Hospodin dokoná za mne; nebo milosrdenství tvé, Hospodine, na věky,
aniž díla rukou svých kdy opustíš.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.