Bible kralická: Žalm 146

1. Halelujah. Chval, duše má, Hospodina.
2. Chváliti budu Hospodina, dokud jsem živ, žalmy zpívati Bohu svému,
dokud mne stává.
3. Nedoufejtež v knížatech, v synech lidských, v nichž není
vysvobození.
4. Vychází duch jejich, navracují se do země své, v tentýž den mizejí
myšlení jejich.
5. Blahoslavený ten, jehož spomocník jest Bůh silný Jákobův, jehož
naděje jest v Hospodinu Bohu jeho,
6. Kterýž učinil nebe, zemi, moře, i vše, což v nich jest, kterýž
ostříhá pravdy až na věky,
7. Kterýž činí soud utištěným, dává chléb lačným. Hospodin vysvobozuje
vězně.
8. Hospodin otvírá oči slepých, Hospodin pozdvihuje snížených,
Hospodin miluje spravedlivé.
9. Hospodin ostříhá příchozích, sirotku a vdově pomáhá, ale cestu
bezbožných podvrací.
10. Kralovati bude Hospodin na věky, Bůh tvůj, ó Sione, od národu až
do pronárodu. Halelujah.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.