Bible kralická: Žalm 147

1. Chvalte Hospodina, nebo dobré jest zpívati žalmy Bohu našemu, nebo
rozkošné jest, a ozdobná jest chvála.
2. Stavitel Jeruzaléma Hospodin, rozptýlený lid Izraelský shromažďuje,
3. Kterýž uzdravuje skroušené srdcem, a uvazuje bolesti jejich,
4. Kterýž sčítá počet hvězd, a každé z nich ze jména povolává.
5. Velikýť jest Pán náš, a nesmírný v síle; rozumnosti jeho není
počtu.
6. Pozdvihuje pokorných Hospodin, ale bezbožné snižuje až k zemi.
7. Zpívejte Hospodinu s díkčiněním, zpívejte žalmy Bohu našemu na
citaře,
8. Kterýž zastírá nebesa hustými oblaky, nastrojuje zemi déšť, a
vyvodí trávu na horách.
9. Kterýž dává hovadům potravu jejich, i mladým krkavcům, kteříž
volají k němu.
10. Nemáť v síle koně zalíbení, aniž se kochá v lejtkách muže
udatného.
11. Líbost má Hospodin v těch, kteříž se ho bojí, a kteříž doufají v
milosrdenství jeho.
12. Chval, Jeruzaléme, Hospodina, chval Boha svého, Sione.
13. Nebo on utvrzuje závory bran tvých, požehnání udílí synům tvým u
prostřed tebe.
14. On působí v končinách tvých pokoj, a bělí pšeničnou nasycuje tě.
15. On když vysílá na zemi rozkaz svůj, velmi rychle k vykonání běží
slovo jeho.
16. Onť dává sníh jako vlnu, jíním jako popelem posýpá.
17. Hází ledem svým jako skyvami; před zimou jeho kdo ostojí?
18. Vysílaje slovo své, rozpouští je; hned jakž povane větrem svým,
anť tekou vody.
19. Zvěstuje slovo své Jákobovi, ustanovení svá a soudy své Izraelovi.
20. Neučinilť tak žádnému národu, a protož soudů jeho nepoznali.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.