Bible kralická: Žalm 148

1. Halelujah. Chvalte hospodina stvoření nebeská, chvaltež ho na
výsostech.
2. Chvalte jej všickni andělé jeho, chvalte jej všickni zástupové
jeho.
3. Chvalte jej slunce i měsíc, chvalte jej všecky jasné hvězdy.
4. Chvalte jej nebesa nebes, i vody, kteréž jsou nad nebem tímto.
5. Chvalte jméno Hospodinovo všecky věci, kteréž, jakž on řekl,
pojednou stvořeny jsou.
6. A utvrdil je na věčné věky, uložil cíle, z nichž by nevykračovaly.
7. Chvalte Hospodina tvorové zemští, velrybové a všecky propasti,
8. Oheň a krupobití, sníh i pára, vítr bouřlivý, vykonávající rozkaz
jeho,
9. I hory a všickni pahrbkové, stromoví ovoce nesoucí, i všickni
cedrové,
10. Zvěř divoká i všeliká hovada, zeměplazové i ptactvo létavé,
11. Králové zemští i všickni národové, knížata i všickni soudcové
země,
12. Mládenci, též i panny, starci s dítkami,
13. Chvalte jméno Hospodinovo; nebo vyvýšeno jest jméno jeho samého, a
sláva jeho nade všecku zemi i nebe.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.