Bible kralická: Žalm 149

1. Halelujah. Zpívejte Hospodinu píseň novou, chválu jeho v
shromáždění svatých.
2. Vesel se Izrael v tom, kterýž ho učinil, synové Sionští plésejte v
králi svém.
3. Chvalte jméno jeho na píšťalu, na buben a na citaru prozpěvujte
jemu.
4. Nebo zalíbilo se Hospodinu v lidu jeho; onť ozdobuje pokorné
spasením.
5. Plésati budou svatí v Boží slávě, a zpívati v pokojích svých.
6. Oslavování Boha silného bude ve rtech jejich, a meč na obě straně
ostrý v rukou jejich,
7. K vykonávání pomsty nad pohany, a k strestání národů,
8. K svazování králů jejich řetězy, a šlechticů jejich pouty
železnými,
9. K nakládání s nimi podlé práva zapsaného, k slávě všechněm svatým

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.