Bible kralická: Žalm 15

1. Žalm Davidův. Hospodine, kdo bude přebývati v stánku tvém? Kdo
bydliti bude na hoře svaté tvé?
2. Ten, kdož chodí v upřímnosti, a činí spravedlnost, a mluví pravdu z
srdce svého.
3. Kdož neutrhá jazykem svým, bližnímu svému nečiní zlého, a potupy
neuvodí na bližního svého.
4. Ten, před jehož očima v nevážnosti jest zavržený, v poctivosti pak
bojící se Hospodina; a přisáhl-li by i se škodou, však toho nemění.
5. Kdož peněz svých nedává na lichvu, a daru proti nevinnému nebéře.
Kdož tyto věci činí, nepohneť se na věky.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.