Bible kralická: Žalm 16

1. Zlatý zpěv Davidův. Ostříhej mne, Bože silný, neboť v tebe doufám.
2. Rciž, duše má, Hospodinu: Ty jsi Pán můj, dobrota má nic tobě
neprospěje.
3. Ale svatým, kteříž jsou na zemi, a znamenitým, v nichž všecka
líbost má.
4. Rozmnožují bolesti své ti, kteříž k cizímu bohu chvátají; neokusím
obětí jejich ze krve, aniž vezmu jména jejich ve rty své.
5. Hospodin jest částka dílu mého a kalicha mého; ty zdržuješ los můj.
6. Provazcové padli mi na místech veselých, a dědictví rozkošné
dostalo se mi.
7. Dobrořečiti budu Hospodinu, kterýž mi radí; nebo i v noci vyučují
mne ledví má.
8. Představuji Hospodina před oblíčej svůj vždycky, a kdyžť jest mi po
pravici, nikoli se nepohnu.
9. Z té příčiny rozveselilo se srdce mé, a zplésala sláva má, ano i
tělo mé v bezpečnosti přebývati bude.
10. Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dopustíš svatému svému viděti
porušení.
11. Známou učiníš mi cestu života; sytost hojného veselí jest před
oblíčejem tvým, a dokonalé utěšení po pravici tvé až na věky.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.