Bible kralická: Žalm 19

1. (19:1) Přednímu z kantorů, žalm Davidův. (19:2) Nebesa vypravují
slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje.
2. (19:3) Den po dni vynáší řeč, a noc po noci ukazuje umění.
3. (19:4) Neníť řeči ani slov, kdež by nemohl slyšán býti hlas jejich.
4. (19:5) Po vší zemi rozchází se zpráva jejich, a až do končin
okršlku slova jich, slunci pak rozbil stánek na nich.
5. (19:6) Kteréž jako ženich vychází z pokoje svého, veselí se jako
udatný rek, cestou běžeti maje.
6. (19:7) Od končin nebes východ jeho, a obcházení jeho až zase do
končin jejich, a ničeho není, což by se ukryti mohlo před horkostí
jeho.
7. (19:8) Zákon Hospodinův jest dokonalý, očerstvující duši,
Hospodinovo svědectví pravé, moudrost dávající neumělým.
8. (19:9) Rozkazové Hospodinovi přímí, obveselující srdce, přikázaní
Hospodinovo čisté, osvěcující oči.
9. (19:10) Bázeň Hospodinova čistá, zůstávající na věky, soudové
Hospodinovi praví, a k tomu i spravedliví.
10. (19:11) Mnohem žádostivější jsou než zlato, a než mnoho ryzího
zlata, sladší než med a stred z plástů.
11. (19:12) Služebník tvůj zajisté jimi osvěcován bývá, a kdož jich
ostříhá, užitek hojný má.
12. (19:13) Ale poblouzením kdo vyrozumí? Protož i od tajných očisť
mne.
13. (19:14) I od zúmyslných zdržuj služebníka svého, aby nade mnou
nepanovali, a tehdyť dokonalý budu, a očištěný od přestoupení
velikého.
14. (19:15) Ó ať jsou slova úst mých tobě příjemná, i přemyšlování

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.