Bible kralická: Žalm 23

1. Žalm Davidův. Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.
2. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí.
3. Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno
své.
4. Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti
zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.
5. Strojíš stůl před oblíčejem mým naproti mým nepřátelům, pomazuješ
olejem hlavy mé, kalich můj naléváš, až oplývá.
6. Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všecky dny
života mého, a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.