Bible kralická: Žalm 24

1. Žalm Davidův. Hospodinova jest země, a plnost její, okršlek země, i
ti, kteříž obývají na něm.
2. Nebo on ji na moři založil, a na řekách upevnil ji.
3. Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na místě svatém jeho?
4. Ten, kdož jest rukou nevinných, a srdce čistého, kdož neobrací duše
své k marnosti, a nepřisahá lstivě.
5. Ten přijme požehnání od Hospodina, a spravedlnost od Boha spasitele
svého.
6. Toť jest národ hledajících jeho, hledajících tváři tvé, ó Bože
Jákobův. Sélah.
7. Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihnětež se vrata věčná,
aby vjíti mohl král slávy.
8. Kdož jest to ten král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin
udatný válečník.
9. Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihněte se vrata věčná,
aby vjíti mohl král slávy.
10. Kdož jest to ten král slávy? Hospodin zástupů, onť jest král
slávy. Sélah.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.