Bible kralická: Žalm 28

1. Davidův. K toběť, Hospodine, volám, skálo má, neodmlčujž mi se,
abych, neozval-li bys mi se, nebyl podobný učiněn těm, kteříž sstupují
do hrobu.
2. Vyslýchej hlas pokorných modliteb mých, kdyžkoli k tobě volám, když
pozdvihuji rukou svých k svatyni svatosti tvé.
3. Nezahrnuj mne s bezbožníky, a s těmi, kteříž páší nepravost, kteříž
mluvívají pokoj s bližními svými, ale převrácenost jest v srdcích
jejich.
4. Dejž jim podlé skutků jejich, a podlé zlosti nešlechetností jejich;
podlé práce rukou jejich dej jim, zaplať jim zaslouženou mzdu jejich.
5. Nebo nechtí mysli přiložiti k skutkům Hospodinovým, a k dílu rukou
jeho; protož podvrátí je, a nebude jich vzdělávati.
6. Požehnaný Hospodin, nebo vyslyšel hlas pokorných modliteb mých.
7. Hospodin jest síla má a štít můj, v němť jest složilo naději srdce
mé, a dána mi pomoc; protož se veselí srdce mé, a písničkou svou
oslavovati jej budu.
8. Hospodin jest síla svých, a síla hojného spasení pomazaného svého
on jest.
9. Spas lid svůj, Hospodine, a požehnej dědictví svému, a pas je, i
vyvyš je až na věky.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.