Bible kralická: Žalm 36

1. (36:1) Přednímu z kantorů, služebníka Hospodinova Davida. (36:2)
Převrácenost bezbožníka pojišťuje u vnitřnosti srdce mého, že není
žádné bázně Boží před očima jeho.
2. (36:3) Nebo mu ona pochlebuje před očima jeho, aby vykonal
nepravost svou až do zošklivení.
3. (36:4) Slova úst jeho jsou nepravá a lstivá, přestal srozumívati,
aby dobře činil.
4. (36:5) Nepravost smýšlí i na ložci svém, ustavuje se na cestě
nedobré, zlého se nevaruje.
5. (36:6) Hospodine, až do nebes milosrdenství tvé, pravda tvá až do
nejvyšších oblaků.
6. (36:7) Spravedlnost tvá jako nejvyšší hory, soudové tvoji jako
hlubokost nesmírná; lidi i hovada sám zachováváš, Hospodine.
7. (36:8) Jak převelmi drahé jest milosrdenství tvé, Bože, a protož
synové lidští v stínu křídel tvých doufají.
8. (36:9) Tučností domu tvého rozvlažováni bývají, a potokem rozkoší
svých napájíš je.
9. (36:10) Nebo u tebe jest studnice života, a v světle tvém světlo
vidíme.
10. (36:11) Rozprostři milosrdenství své na ty, kteříž tebe znají, a
spravedlnost tvou na upřímé srdcem.
11. (36:12) Nechažť nedotírá na mne noha pyšných, a ruka bezbožníků ať
mne nezavozuje.
12. (36:13) Tam, kdež padají činitelé nepravosti, poraženi bývají, a
nemohou povstati.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.