Bible kralická: Žalm 4

1. (4:1) Přednímu zpěváku na neginot, žalm Davidův. (4:2) Když volám,
vyslyš mne, Bože spravedlnosti mé. Ty jsi mi v úzkosti prostranství
způsoboval, smiluj se nade mnou, a vyslyš modlitbu mou.
2. (4:3) Synové lidští, dokudž sláva má v potupě bude? Dlouho-liž
marnost milovati a lži hledati budete? Sélah.
3. (4:4) Vězte, žeť jest oddělil Hospodin sobě milého. Vyslyšíť mne
Hospodin, když k němu volati budu.
4. (4:5) Uleknětež se a nehřešte, přemyšlujte o tom v srdci svém, na
ložci svém, a umlkněte. Sélah.
5. (4:6) Obětujte oběti spravedlnosti, a doufejte v Hospodina.
6. (4:7) Mnozí říkají: Ó bychom viděti mohli dobré věci. Hospodine,
pozdvihni nad námi jasného oblíčeje svého,
7. (4:8) I způsobíš radost v srdci mém větší, než oni mívají, když
obilé a víno jejich se obrodí.
8. (4:9) Jáť u pokoji i lehnu i spáti budu; nebo ty, Hospodine, sám
způsobíš mi bydlení bezpečné.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.