Bible kralická: Žalm 42

1. (42:1) Přednímu zpěváku z synů Chóre, žalm vyučující. (42:2) Jakož
jelen řve, dychtě po tekutých vodách, tak duše má řve k tobě, ó Bože.
2. (42:3) Žízní duše má Boha, Boha živého, a říká: Skoro-liž půjdu, a
ukáži se před oblíčejem Božím?
3. (42:4) Slzy mé jsou mi místo chleba dnem i nocí, když mi říkají
každého dne: Kdež jest Bůh tvůj?
4. (42:5) Na to když se rozpomínám, téměř duši svou sám v sobě
vylévám, že jsem chodíval s mnohými, a ubírával jsem se s nimi do domu
Božího s hlasitým zpíváním, a díkčiněním v zástupu plésajících.
5. (42:6) Proč jsi smutná, duše má, a proč se kormoutíš? Posečkej na
Boha, neboť ještě vyznávati jej budu, i hojné spasení tváři jeho.
6. (42:7) Můj Bože, jak tesklí duše má! Protož se na tě rozpomínám v
krajině Jordánské a Hermonské, na hoře Mitsar.
7. (42:8) Propast propasti se ozývá k hlučení trub tvých, všecka
vlnobití tvá a rozvodnění tvá na mne se svalila.
8. (42:9) Věřím však, žeť mi udělí ve dne Hospodin milosrdenství
svého, a v noci písnička jeho se mnou, a modlitba má k Bohu života
mého.
9. (42:10) Dím k Bohu silnému, skále své: Pročež jsi zapomenul se nade
mnou? Proč pro ssoužení od nepřítele v smutku mám choditi?
10. (42:11) Jako rána v kostech mých jest to, když mi utrhají
nepřátelé moji, říkajíce mi každého dne: Kdež jest Bůh tvůj?
11. (42:12) Proč jsi smutná, duše má, a proč se kormoutíš ve mně?
Posečkej na Boha, neboť ještě vyznávati jej budu; onť jest hojné
spasení tváři mé a Bůh můj.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.