Bible kralická: Žalm 43

1. Suď mne, ó Bože, a zasaď se o mou při; od národu nemilosrdného, a
od člověka lstivého a nepravého vytrhni mne.
2. Nebo ty jsi Bůh mé síly. Proč jsi mne zapudil? Proč pro ssoužení od
nepřítele v smutku mám ustavičně choditi?
3. Sešliž světlo své a pravdu svou, to ať mne vodí a zprovodí na horu
svatosti tvé a do příbytků tvých,
4. Abych přistoupil k oltáři Božímu, k Bohu radostného plésání mého, a
budu tě oslavovati na harfě, ó Bože, Bože můj.
5. Proč jsi smutná, duše má, a proč se kormoutíš ve mně? Posečkej na
Boha, neboť ještě vyznávati jej budu; onť jest hojné spasení tváři mé
a Bůh můj.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.