Bible kralická: Žalm 46

1. (46:1) Přednímu kantoru z synů Chóre, píseň na alamot. (46:2) Bůh
jest naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová.
2. (46:3) A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a
zpřevracely se hory do prostřed moře.
3. (46:4) Byť i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely
od dutí jeho. Sélah.
4. (46:5) Potok a pramenové jeho obveselují město Boží, nejsvětější z
příbytků Nejvyššího.
5. (46:6) Bůh jest u prostřed něho, nepohneť se; přispějeť jemu Bůh na
pomoc hned v jitře.
6. (46:7) Když hlučeli národové, a pohnula se království, vydal hlas
svůj, a rozplynula se země.
7. (46:8) Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh
Jákobův. Sélah.
8. (46:9) Poďte, vizte skutky Hospodinovy, jakýchť jest pustin nadělal
na zemi.
9. (46:10) Přítrž činí bojům až do končin země, lučiště láme, kopí
posekává, a vozy spaluje ohněm,
10. (46:11) Mluvě: Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh, kterýž
vyvýšen budu mezi národy, vyvýšen budu na zemi.
11. (46:12) Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh
Jákobův. Sélah.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.