Bible kralická: Žalm 47

1. (47:1) Přednímu zpěváku z synů Chóre, žalm. (47:2) Všickni národové
plésejte rukama, trubte Bohu s hlasitým prozpěvováním.
2. (47:3) Nebo Hospodin nejvyšší, hrozný, jest král veliký nade vší
zemi.
3. (47:4) Uvozuje lidi v moc naši, a národy pod nohy naše.
4. (47:5) Oddělil nám za dědictví naše slávu Jákobovu, kteréhož
miloval. Sélah.
5. (47:6) Vstoupil Bůh s troubením, Hospodin s zvukem trouby.
6. (47:7) Žalmy zpívejte Bohu, zpívejte; zpívejte žalmy králi našemu,
zpívejte.
7. (47:8) Nebo král vší země Bůh jest, zpívejte žalmy rozumně.
8. (47:9) Kralujeť Bůh nad národy, Bůh sedí na trůnu svém svatém.
9. (47:10) Knížata národů připojili se k lidu Boha Abrahamova; nebo
pavézy země Boží jsou, pročež on náramně vyvýšen jest.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.