Bible kralická: Žalm 53

1. (53:1) Přednímu z kantorů na machalat, vyučující žalm Davidův.
(53:2) Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Porušeni jsou, a ohavnou
páší nepravost; není, kdo by činil dobré.
2. (53:3) Bůh s nebe popatřil na syny lidské, aby viděl, byl-li by kdo
rozumný a hledající Boha.
3. (53:4) Aj, každý z nich nazpět odšel, napořád neužiteční učiněni
jsou; není, kdo by činil dobré, není ani jednoho.
4. (53:5) Zdaliž nevědí všickni činitelé nepravosti, lid můj
sžírajíce, jako by chléb jedli? Boha pak nevzývají.
5. (53:6) Tuť se náramně strašiti budou, kdež není strachu. Bůh
zajisté rozptýlí kosti těch, kteříž tě vojensky oblehli; zahanbíš je,
nebo Bůh pohrdl jimi.
6. (53:7) Ó by z Siona dáno bylo spasení Izraelovi. Když Bůh zase
přivede zajaté lidu svého, plésati bude Jákob, a veseliti se Izrael.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.