Bible kralická: Žalm 54

1. (54:1) Přednímu z kantorů na neginot, vyučující žalm Davidův,
(54:2) Když přišli Zifejští, a řekli Saulovi: Nevíš-liž, že se David
pokrývá u nás? (54:3) Bože, spasena mne učiň pro jméno své, a v moci
své veď při mou.
2. (54:4) Bože, slyš modlitbu mou, pozoruj řeči úst mých.
3. (54:5) Neboť jsou cizí povstali proti mně, a ukrutníci hledají duše
mé, nepředstavujíce sobě Boha před oblíčej svůj. Sélah.
4. (54:6) Aj, Bůhť jest spomocník můj; Pán s těmi jest, kteříž jsou
podpůrcové života mého.
5. (54:7) Odplať zlým nepřátelům mým, v pravdě své vypleň je, ó Pane.
6. (54:8) I buduť dobrovolně oběti obětovati, slaviti budu jméno tvé,
Hospodine, proto že jest dobré.
7. (54:9) Nebo z ssoužení všelikého vytrhl mne Bůh, nýbrž i pomstu nad
nepřátely mými vidělo oko mé.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.