Bible kralická: Žalm 56

1. (56:1) Přednímu z kantorů, o němé holubici v místech vzdálených,
zlatý žalm Davidův, když ho jali Filistinští v Gát. (56:2) Smiluj se
nade mnou, ó Bože, nebo mne sehltiti chce člověk; každého dne boj
veda, ssužuje mne.
2. (56:3) Sehltiti mne usilují na každý den moji nepřátelé; jistě žeť
jest mnoho válčících proti mně, ó Nejvyšší.
3. (56:4) Kteréhokoli dne strach mne obkličuje, v tebe doufám.
4. (56:5) Boha chváliti budu z slova jeho, v Boha doufati budu, aniž
se budu báti, aby mi co mohlo učiniti tělo.
5. (56:6) Na každý den slova má převracejí, proti mně jsou všecka
myšlení jejich ke zlému.
6. (56:7) Spolu se scházejí, skrývají se, a šlepějí mých šetří,
číhajíce na duši mou.
7. (56:8) Za nešlechetnost-liž zniknou pomsty? V prchlivosti, ó Bože,
smeceš lidi ty.
8. (56:9) Ty má utíkání v počtu máš, schovej slzy mé do láhvice své, a
což bys jich v počtu neměl?
9. (56:10) A tehdyť obráceni budou zpět nepřátelé moji v ten den, když
volati budu; toť vím, že Bůh při mně stojí.
10. (56:11) Jáť budu Boha chváliti z slova, Hospodina oslavovati budu
z slova jeho.
11. (56:12) V Boha doufám, nebudu se báti, aby mi co učiniti mohl
člověk.
12. (56:13) Tobě jsem, Bože, učinil sliby, a protož tobě vzdám chvály.
13. (56:14) Nebo jsi vytrhl z smrti duši mou, a nohy mé od poklesnutí,
tak abych stále chodil před Bohem v světle živých.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.