Bible kralická: Žalm 60

1. (60:1) Přednímu z kantorů na šušan eduth, zlatý žalm Davidův, k
vyučování, (60:2) Když válku vedl proti Syrii Naharaim, a proti Syrii
Soba, kdyžto navrátil se Joáb, pobiv Idumejských v údolí slaném
dvanácte tisíců. (60:3) Bože, zavrhl jsi byl nás, roztrhls nás a
hněvals se, navratiž se zase k nám.
2. (60:4) Zatřásl jsi byl zemí a roztrhls ji, uzdraviž rozsedliny
její, neboť se chvěje.
3. (60:5) Ukazoval jsi lidu svému tvrdé věci, napájels nás vínem
zkormoucení.
4. (60:6) Ale nyní dal jsi těm, kteříž se tebe bojí, korouhev, aby ji
vyzdvihli pro pravdu tvou. Sélah.
5. (60:7) Ať jsou vysvobozeni milí tvoji, zachovávejž jich pravicí
svou, a vyslyš mne.
6. (60:8) Bůh mluvil skrze svatost svou, veseliti se budu, budu děliti
Sichem, a údolí Sochot rozměřím.
7. (60:9) Můjť jest Galád, můj i Manasses, a Efraim síla hlavy mé,
Juda učitel můj.
8. (60:10) Moáb medenice k umývání mému, na Edoma uvrhu obuv svou,
proti mně, Palestino, trub.
9. (60:11) Kdo mne uvede do města ohraženého? Kdo mne zprovodí až do
Idumee?
10. (60:12) Zdali ne ty, ó Bože, kterýž jsi nás byl zavrhl, a
nevycházels, Bože, s vojsky našimi?
11. (60:13) Uděliž nám pomoci před nepřítelem, nebo marná jest pomoc
lidská.
12. (60:14) V Bohu udatně sobě počínati budeme, a onť pošlapá
nepřátely naše.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.