Bible kralická: Žalm 63

1. (63:1) Žalm Davidův, když byl na poušti Judské. (63:2) Bože, Bůh
silný můj ty jsi, tebeť hned v jitře hledám, tebe žízní duše má, po
tobě touží tělo mé, v zemi žíznivé a vyprahlé, v níž není vody,
2. (63:3) Abych tě v svatyni tvé spatřoval, a viděl sílu tvou a slávu
tvou,
3. (63:4) (Neboť jest lepší milosrdenství tvé, nežli život), aby tě
chválili rtové moji,
4. (63:5) A tak abych tobě dobrořečil, pokudž jsem živ, a ve jménu
tvém pozdvihoval rukou svých.
5. (63:6) Jako tukem a sádlem sytila by se tu duše má, a s radostným
rtů prozpěvováním chválila by tě ústa má.
6. (63:7) Jistě žeť na tě pamětliv jsem i na ložci svém, každého bdění
nočního přemýšlím o tobě.
7. (63:8) Nebo jsi mi býval ku pomoci, protož v stínu křídel tvých
prozpěvovati budu.
8. (63:9) Přilnula duše má k tobě, pravice tvá zdržuje mne.
9. (63:10) Pročež ti, kteříž hledají pádu duše mé, sami vejdou do
největší hlubokosti země.
10. (63:11) Zabijí každého z nich ostrostí meče, i budou liškám za
podíl.
11. (63:12) Král pak veseliti se bude v Bohu, i každý, kdož skrze něho
přisahá, chlubiti se bude; nebo ústa mluvících lež zacpána budou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.