Bible kralická: Žalm 64

1. (64:1) Přednímu z kantorů, žalm Davidův. (64:2) Slyš, ó Bože, hlas
můj, když naříkám, před hrůzou nepřítele ostříhej života mého.
2. (64:3) Skrej mne před úklady zlostníků, před zbouřením těch, kteříž
páší nepravost,
3. (64:4) Kteříž naostřili jako meč jazyk svůj, naměřili střelu svou,
řeč přehořkou.
4. (64:5) Aby stříleli z skrýší na upřímého; nenadále naň vystřelují,
aniž se koho bojí.
5. (64:6) Zatvrzují se ve zlém, smlouvají se, jak by poléci mohli
osídla, a říkají: Kdo je spatří?
6. (64:7) Vyhledávají snažně nešlechetnosti, hyneme od ran
přelstivých; takť vnitřnost a srdce člověka hluboké jest.
7. (64:8) Ale jakž Bůh vystřelí na ně prudkou střelu, poraženi budou.
8. (64:9) A ku pádu je přivede vlastní jazyk jejich; vzdálí se jich
každý, kdož by je viděl.
9. (64:10) I budou se báti všickni lidé, a ohlašovati skutek Boží, a k
srozumívání dílu jeho příčinu dadí.
10. (64:11) Spravedlivý pak veseliti se bude v Hospodinu, a v něm
doufati, anobrž chlubiti se budou všickni, kteříž jsou upřímého srdce.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.