Bible kralická: Žalm 67

1. (67:1) Přednějšímu z kantorů na neginot, žalm k zpívání. (67:2)
Bože, smiluj se nad námi, a požehnej nám, zasvěť oblíčej svůj nad
námi, Sélah,
2. (67:3) Tak aby poznali na zemi cestu tvou, mezi všemi národy
spasení tvé.
3. (67:4) I budou tě oslavovati národové, ó Bože, oslavovati tě budou
všickni lidé.
4. (67:5) Veseliti se a prozpěvovati budou národové; nebo ty souditi
budeš lidi v pravosti, a národy spravovati budeš na zemi. Sélah.
5. (67:6) I budou tě oslavovati národové, ó Bože, oslavovati tě budou
všickni lidé.
6. (67:7) Země také vydá úrodu svou. Požehnání svého uděliž nám Bůh,
Bůh náš;
7. (67:8) Požehnej nás Bůh, a bojtež se jeho všecky končiny země.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.