Bible kralická: Žalm 70

1. (70:1) Přednímu z kantorů, žalm Davidův, k připomínání. (70:2)
Bože, abys mne vytrhl, Hospodine, abys mi spomohl, pospěš.
2. (70:3) Zahanbeni buďte, a zapyřte se, kteříž hledají duše mé; zpět
obráceni a v potupu dáni buďte, kteříž se kochají v neštěstí mém.
3. (70:4) Zpět obráceni buďte za to, že mne k hanbě přivesti usilují
ti, kteříž na mne povolávají: Hahá, hahá.
4. (70:5) Ale ať se radují a veselí v tobě všickni ti, kteříž tě
hledají, a ti, kteříž milují spasení tvé, ať říkají vždycky:
Veleslaven budiž Bůh náš.
5. (70:6) Já pak chudý a nuzný jsem, ó Bože, pospěšiž ke mně; pomoc
má, a vysvoboditel můj ty jsi, neprodlévejž, Hospodine.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.