Bible kralická: Žalm 75

1. (75:1) Přednímu z kantorů, jako: Nezahlazuj, žalm Azafův, a píseň.
(75:2) Oslavujeme tě, Bože, oslavujeme; nebo že jest blízké jméno tvé,
vypravují to předivní skutkové tvoji.
2. (75:3) Když přijde čas uložený, já právě souditi budu.
3. (75:4) Rozplynula se země i všickni obyvatelé její, já utvrdím
sloupy její. Sélah.
4. (75:5) Dím bláznům: Neblázněte, a bezbožným: Nevyzdvihujte rohů.
5. (75:6) Nevyzdvihujte proti Nejvyššímu rohů svých, aniž mluvte
tvrdošijně.
6. (75:7) Nebo ne od východu, ani západu, ani od pouště přichází
zvýšení;
7. (75:8) Ale Bůh soudce jednoho ponižuje, a druhého povyšuje.
8. (75:9) Kalich zajisté jest v rukou Hospodinových, a to vína kalného
plný nalitý, z něhož nalévati bude, tak že i kvasnice jeho vyváží, a
vypijí všickni bezbožníci země.
9. (75:10) Já pak zvěstovati budu skutky Páně na věčnost, žalmy
zpívati budu Bohu Jákobovu.
10. (75:11) A všecky rohy bezbožníků srážím, rohové pak spravedlivého
vyvýšeni budou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.