Bible kralická: Žalm 8

1. (8:1) Přednímu zpěváku na gittejský nástroj, žalm Davidův. (8:2)
Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi! Nebo jsi
vyvýšil slávu svou nad nebesa.
2. (8:3) Z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, mocně dokazuješ
síly z příčiny svých nepřátel, abys přítrž učinil protivníku a
vymstívajícímu se.
3. (8:4) Když spatřuji nebesa tvá, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy,
kteréž jsi tak upevnil, říkám:
4. (8:5) Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej
navštěvuješ?
5. (8:6) Nebo učinil jsi ho málo menšího andělů, slávou a ctí
korunoval jsi jej.
6. (8:7) Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi
podložil pod nohy jeho:
7. (8:8) Ovce i voly všecky, také i zvěř polní,
8. (8:9) Ptactvo nebeské, i ryby mořské, a cožkoli chodí stezkami
mořskými.
9. (8:10) Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi!

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.