Bible kralická: Žalm 82

1. Žalm Azafův. Bůh stojí v shromáždění Božím, u prostřed bohů soud
čině, a dí:
2. Dokudž souditi budete nespravedlivě, a osoby nešlechetných
přijímati? Sélah.
3. Zastávejte bídného a sirotka, utištěného a chudého spravedliva
vyhlašujte.
4. Vytrhněte bídného a nuzného, z ruky nešlechetných vytrhněte ho.
5. Ale nevědí nic, nerozumějí nic; ve tmách ustavně chodí, až se proto
všickni základové země pohybují.
6. Řeklť jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni;
7. A však jako i jiní lidé zemřete, a jako jeden z knížat padnete.
8. Povstaniž, ó Bože, suď zemi; nebo ty dědičně vládneš všemi národy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.