Bible kralická: Žalm 87

1. Synům Chóre, žalm a píseň. Základ svůj na horách svatých.
2. Milujeť Hospodin, totiž brány Sionské, nade všecky příbytky
Jákobovy.
3. Přeslavnéť jsou to věci, kteréž se o tobě hlásají, ó město Boží.
Sélah.
4. Připomínati budu Egypt a Babylon před svými známými, ano i
Filistinské a Tyrské i Mouřeníny, že se tu každý z nich narodil.
5. An i o Sionu praveno bude: Ten i onen jest rodem z něho, sám pak
Nejvyšší utvrdí jej.
6. Sečteť Hospodin při popisu národy, a dí, že tento se tu narodil.
Sélah.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.