Jidášovo Evangelium – Kapitola 1

Evangelium podle Jidáše (Judy) Iškariotského
podle něm. překladu B. Sieberta do češtiny přeložil:
Mgr. Jan Kozák, http://sweb.cz/gnostica

JEŽÍŠ V DIALOGU, SE SVÝMI ŽÁKY, POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ

Jednoho dne, kdy byl Ježíš se svými žáky v Judeji, je nalezl ve
zbožnosti shromážděné u stolu. Přistoupil k nim, shromážděným
kolem stolu a pronášejícím děkovná slova nad chlebem, a zasmál
se.

Učedníci se ho zeptali:
Mistře, proč se směješ naší modlitbě?
Učinili jsme to, co je správné.

On odpověděl a řekl jim:
Já se nesměji vám! Vy jste to nečinili
ze své vlastní vůle, nýbrž proto, aby tím byl uctěn váš bůh.

Oni odpověděli:
Mistře, ty jsi […] syn našeho boha!
Ježíš jim ale řekl:
Odkud mě znáte? Vpravdě, pravím vám, není mezi vámi žádného, kdo mě pozná!

UČEDNÍCI SE HNĚVAJÍ
Když to jeho žáci uslyšeli, rozhněvali se a začali ho ve svých
srdcích proklínat. Ježíš, který viděl jejich nevědomost, jim řekl:
Proč vás tato zpráva svádí ke hněvu? To váš bůh, který je s vámi,
[…] vyvolal ve vašich duších hněv! At’ každý z vás, kdo je k tomu
dostatečně silný, se nechá vzdělat dokonalým pokolením Clověka,
a tak se zjeví přede mnou!

Všichni odpověděli:
”Jsme dostatečně silní!“ Avšak jejich mysl byla příliš slabá, aby to dokázali, kromě Jidáše (Judas) iškariotského. Ten byl schopen předstoupit před jeho tvář, avšak nedokázal se mu podívat do očí a klonil hlavu. Jidáš řekl Ježíšovi: ”
Já vím, kdo jsi a odkud jsi přišel. Přicházíš z věčné říše Barbelo (viz komentář) a já nejsem hoden a vyslovit jméno Toho, kdo Tě vyslal.“

JEŽÍS PROMLOUVÁ K JIDÁŠOVI

S vědomím, že Jidáš vyslovil něco vznešeného, mu Ježíš odpověděl:
”Odstup od ostatních a já ti zjevím tajemství této říše. Máš možnost této říše dosáhnout, avšak zažiješ velké utrpení. Jinak musí někdo jiný vykonat tvůj úkol, aby těch dvanáct mohlo být zase sjednoceno se svým bohem.“
Jidáš se ho zeptal:
”Kdy mně zjevíš tyto věci a kdy vzejde velký den světla nad tímto pokolením?“
Když ale toto vyslovil, Ježíš ho opustil.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jidášovo Evangelium. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.