Satanská Bible – BOHEM, KTERÉHO CHRÁNÍTE, MŮŽETE BÝT VY SAMI

Z díla Satanská Bible, Anton La Vey, 1969
Veškerá náboženství duchovní povahy jsou výtvorem člověka. Člověk vytvořil celý systém bohů
pouze svým materiálním mozkem jen proto, že má ego, které nedokáže přijmout, musel ho
zvnějšnit v nějakém velkém duchovním výmyslu, kterému říká Bůh.
Bůh může všechno, co je člověku zakázáno – zabíjet lidi, konat zázraky jen pro svou potěchu,
ovládat jiné bez jakékoli odpovědnosti atd. Pokud člověk takového boha potřebuje a uznává ho,
uctívá svůj vlastní výmysl. Tím vlastně ZPROSTŘEDKOVANĚ UCTÍVÁ ČLOVĚKA, KTERÝ BOHA
VYMYSLEL. Není tedy rozumnější klanět se bohu, kterého si stvořil podle vlastních emočních
potřeb – bohu, který nejlépe zosobňuje konkrétní pozemskou a tělesnou bytost, obdařenou
takovým duševním potenciálem, že dokázala vymyslet boha?
Pokud člověk trvá na zvnějšnění svého pravého já v podobě Boha, proč se bát svého pravého já
v podobě Boha – proč velebením Boha vynášet své vlastní já – proč být dále ztělesňován Bohem,
když nejde o nic jiného, než ÚČASTNIT SE RITUÁLU A NÁBOŽENSKÝCH OBŘADŮ
PROVÁDĚNÝCH V JEHO JMÉNU?
Rituál a dogma člověk sice potřebuje, ale nikde není psáno, že pokud se chce podílet na
rituálním a náboženském obřadu prováděném ve jménu Božím, potřebuje k tomu zvnějšněného
Boha! Co když člověk při zaplňování propasti mezi sebou a svým Bohem vidí, jak se démon
hrdosti plíží dál – ztělesnění Lucifera, objevující se přímo v jeho středu? Nemůže již o sobě
uvažovat jako o tvoru, rozděleném na dvě části, tělesnou a duchovní, ale vidí, jak se prolínají,
načež ke své nezměrné hrůze zjišťuje, že jsou pouze tělesné – A VŽDY BYLY! Pak buďto den za
dnem k smrti nenávidí sám sex, anebo se raduje, že je tím, čím je!
Jestliže nenávidí sám sebe, zkoumá nové a složitější duchovní cesty k osvícení a doufá, že se
bude moci znovu rozdvojit při hledání mocnějších, ještě lépe vymyšlených bohů, aby ztrestal
svou ubohou, politováníhodnou tělesnou schránku. Jestliže přijme sám sebe, a přitom pochopí,
že rituál a obřad jsou důležité triky náboženství, jež si sám vymyslel, aby udržoval svou víru v
lež, pak může jeho víru v pravdu živit STEJNÁ FORMA RITUÁLU – pradávná slavnost, která
dodá jeho vědomí vznešenosti vlastního bytí další opodstatnění.
Až se člověk přiblíží sám sobě a vzdálí se Bohu, všechna lživá víra vyvane a on se přiblíží
Ďáblu. Pokud Ďábel představuje právě toto a pokud člověk žije svůj život v chrámu Ďáblově a
Satanova energie hýbe jeho svaly, potom buď prchne před žvaněním a šťouráním počestných,
nebo stane hrdě na tajných místech Země, a bude svou satanskou mocí ovládat davy pošetilců,
dokud nenastane onen den, kdy bude moci vystoupit a slavnostně vyhlásit: JSEM SATANISTA!
SKLOŇTE SE, NEBOŤ JÁ JSEM NEJVYŠŠÍM ZTĚLESNĚNÍM LIDSKÉHO ŽIVOTA!

Příspěvek byl publikován v rubrice Satanská bible. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.