Satanská Bible – INVOKACE K PŘIVOLÁNÍ ZHOUBY

Z díla Satanská Bible, Anton La Vey, 1969
Popatřte! Mocné hlasy mé pomsty drtí klid ovzduší a tyčí se jako monolity hněvu na pláni plné
svíjejících se plazu. Stanu se hrůzným nástrojem zhouby hnijícím pozůstatkům těla toho (té),
kdo by mě chtěl(a) zadržet.
Pranic nelituji, že mé volání se žene na bouřících vichrech, jež zmnožují osten mé zloby; z
mořských propastí vystoupí černí slizcí tvorové a do jeho (jejího) rozbředlého mozku vydáví
svou nákazu.
Obracím se k poslům záhuby, aby s chmurnou rozkoší táli obět, již jsem zvolil. Bezhlasý je
pták, jenž krmí se mozkovou dření toho (té), kdo (která) mě trýznil(a), a agónie, jež nastane, se
bude živit výkřiky bolesti, které poslouží jako varovné signály tem, kdo se mi chtěli postavit.
Ó, vyjdete ve jménu Abaddona a zničte toho (tu),jehož jméno dám jako znamení.
Ó velcí bratři noci, vy, kteří jste mi útěchou, kdož vyjíždíte na žhavých vichrech Pekla, kdož
prodléváte v chrámu ďáblově; dejte se na pochod a zjevte se! Ukažte se tomu (té), kdo má
prohnilou mysl, jež pohybuje ústy žvanícími nesmysly, která se vysmívají čestným a silným!;
vyrvi ten kejhající jazyk a zacpi mu (jí) hrdlo, Ó Kálí! Probodni mu (jí) plíce bodci štíru, Ó
Sekhmete! Uvrhni jeho (její) tělo do hrozivé prázdnoty, Ó mocný Dagone!
Do výše zdvihám dvouklaný ozub Pekla, na jehož hrotech mou pomstou skvěle nabodena
spočívá má obět!
Šemhamforaš! Sláva Satanovi!

Příspěvek byl publikován v rubrice Satanská bible. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.