Satanská Bible – INVOKACE K VYVOLÁNÍ SMYSLNOSTI

Z díla Satanská Bible, Anton La Vey, 1969
Zjevte se. Ó, vy nádherní zplozenci propasti, a učiňte se viditelnými mým zrakům. Soustředil
jsem myšlenky na žhnoucí výčnělek planoucí vyvolenou touhou okamžiku, kdy se zvětšuje a
horce nabíhá a mohutní.
Vyšlete onoho posla vilných rozkoší; nechť chlípné představy mých temných tužeb zbytní v činy
a skutky budoucnosti.
Z šesté věže Satanovy přijde znamení, jež spojí se s vnitrními šťávami, společně pak pohnou
tělem, jež povolávám.
Shromáždil jsem své symboly; připravuji se vyvolat toho, jenž přijde, a obraz, který jsem sám
stvořil, se hrozivě vznáší jako zuřivý bazilišek cekající na vypuštění.
Vize skutečností stane se, a krmí již má obět skýtá, se úhly prvého rozměru stanou ztělesněním
rozměru třetího.
Vyjdete do prázdné noci (světla dne) a proniknete myslí, jež myšlenkami ozývá se vedoucími k
cestám hříšné bezuzdnosti.
(Muž:) Kopí mé připraveno k vrhu! Dravá síla mého jedu rozmetá nepřístupnost mysli prosté
smyslného chtíce; jak sémě dopadá, výpary jeho rozšíří se vířícím mozkem, ochromí ho, čímž
vydán bude na pospas vůli mé! Ve jménu velkého boha Pana, kéž se mé tajné myšlenky
promění v pohyby těla té, po níž toužím! Šemhamforaš! Sláva Satanovi!
(Žena:) Luno mé plane! Kapky nektaru z nedočkavé jeskyně mé jako pyl ať působí na dumající
hlavu, a mysl nepociťující touhu náhle otřese se hnutím, jež ji zcela poblázní. Až vlnobití
zklidní se, započnou nová putování; tělo, po němž toužím, přijde ke mne. Ve jménu velké děvky
babylónské, ve jménu Lilith a Hekaté, kéž vyplní se touha má! Šemhamforaš! Sláva Satanovi!

Příspěvek byl publikován v rubrice Satanská bible. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.