Satanská Bible – INVOKACE SOUCITNÁ

Z díla Satanská Bible, Anton La Vey, 1969
Se zlobou týraných a hněvem utlačených pozvedám své hlasy, halící se hromem, abyste slyšeli!
Ó, velcí, kteří číháte skryti v temnotě, Ó strážcové cesty, Ó pochopové moci Thóthovy! Dejte se
na pochod a zjevte se! Ukažte se nám ve své dobrotivé síle, v zájmu toho, kdo věří a je stižen
trýzní.
Opevněte ho valem vaší ochrany, neboť si nezasluhuje muk, ani po nich netouží.
Nechť se to, co se staví proti němu, stane bezmocným a prostým jakékoli podstaty.
Pomozte ohněm a vodou, zemí i vzduchem, aby znovu nabyl toho, čeho pozbyl.
Posilte ohněm nitro našeho přítele a druha, našeho souputníka na cestě nectnosti.
S pomocí Satanovy moci znovu uveďte Zemi a její rozkoše do jeho života.
Učiňte, aby jeho životní síly neomezeně proudily a on mohl okusit tělesné nektary příštích
tužeb.
Jedinou ranou zabte jeho protivníka, hmotného či nehmotného, aby vyšel pln radosti a sil z
toho, co ho soužilo.
Nedopuťte, by mu cestu zkřížila nějaká rána osudu, neboť patří mezi nás, a je třeba ho chránit.
Navraťte mu moc, radost a věčnou vládu nad protivenstvími, jež ho postihly.
Rozžehnete v něm i kolem dokola triumfující zář, jež bude hlásat, že se vynořil ze stojatých
bažin, jež ho pohlcovaly.
Tak poroučíme, ve jménu Satanově, jehož milost triumfuje a jehož vláda potrvá!
Tak jako Satan vládne, bude vládnout i ten, jehož jméno zní: (jméno} je nádobou, jejíž
podstatou je Země; život věčný, svět bez konce.
Šemhamforaš! Sláva Satanovi!

Příspěvek byl publikován v rubrice Satanská bible. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.