Satanská Bible – NE VŠICHNI UPÍŘI SAJÍ KREV!

Z díla Satanská Bible, Anton La Vey, 1969
Satanismus znamená odpovědnost k odpovědným a spolehlivým, nikoliv zájem o psychické
upíry. Mnoho lidí žijících na této Zemi: provozuje jemné uměni vyvolat v druhých zcela
bezdůvodný pocit odpovědnosti nebo dokonce vděčnosti. Satanismus vidí tyto pijavky v pravém
světle. Psychičtí upíři jsou ti, kdo vysávají jiným životní energii. Tento druh lidi můžeme najít
ve všech vrstvách společnosti. Pro náš život nemají žádný smysl, a nejsou ani předmětem lásky
ani skutečnými přáteli. Přesto se vůči nim cítíme odpovědni, a přitom sami nevíme proč.
Pokud máte pocit, že byste se mohli stát obětí takového člověka, platí několik jednoduchých
pravidel, která vám pomohou pří rozhodování. Existuje nějaká osoba, které často voláte nebo ji
navštěvuje, aniž byste to ve skutečnosti chtěli, protože je vám jasné, že pokud tak neučiníte,
budete trpět pocitem viny? Nebo zjišťujete, že neustále prokazujete laskavost někomu, kdo
nepřijde a nepožádá o ni, ale říká si nepřímo? Psychický upír po vás nikdy nic nežádá. To by
bylo přece jen příliš. Prostě dají svá přání najevo mnohem jemnějším způsobem, takže
nemohou být nařčeni, že otravují. Ani by je nenapadlo někoho zneužívat ta vždy jsou ochotni
bez protestu a s radostí přijmout svůj úděl – navenek!
Jejich hříchy nespočívají v tom, co udělají, ale v tom, co nevysloví. Pocit, že se o ně musíte
starat, nepramení z toho, co říkají, ale z toho, co neříkají. Na to, aby vám nepokrytě sdělili své
požadavky, jsou příliš mazaní- vědí, že byste je odmítli, měli konkrétní a legitimní důvod se k
nim neznat.
Velké procento těchto lidí se vyznačuje zvláštními atributy, díky nimž je jejich závislost na vás
lépe zdůvodněná a je i daleko účinnější. Mnozí psychičtí upíři jsou invalidé (nebo to předstírají),
eventuálně jsou mentálně něho emocionálně narušení. Jiní mohou předstírat neznalost či
neschopnost, takže ze soucitu – nebo častěji ze vzteku – uděláte vše za ně.
Tradiční způsob zapuzení démona či živlu znamená poznat, co je zač, a provést vymítání.
Rozpoznání těchto moderních démonů a jejich metod je jediný protijed chránící před zničující
mocí, kterou by nad vámi mohli získat.
Pouze proto, že jim jejich rafinované tahy nikdo nevysvětlil, bere většina lidí tyto pasivně zvrhlé
typy jako normální. Přijímají tyto ubohé duše jako lidi, kteří měli menší štěstí než oni sami, a
mají pocit, že by jim měli pomáhat, jak jen to je možné. Altruistické postoje. které umožňuji
těmto parazitům vegetovat, udržuje při životě právě smysl pro zodpovědnost, zaměřený
nesprávným směrem, či neopodstatněný pocit viny. Existence psychického upíra je umožněna
tím, že si za své oběti chytře vybírá svědomité, zodpovědné lidi, kteří se obětuji pro své
morální’závazky.
V některých případech jsme obdobným způsobem vysáváni celými skupinami i jednotlivci.
Každá organizace shromažďující finanční prostředky, ať už charitativní nadace, obecní rada,
náboženský či podpůrný spolek, atd., si pečlivě vybírá za předsedu či koordinátora osobu, která
je mistrem ve vyvolávání pocitu viny. Úkolem předsedy pak je zastrašit nás a dohnat k tom,
abychom nejdříve otevřeli svá srdce a pak i peněženky tomu, kdo přijímá jejich dobrou vůlianiž by se zmínil, že v mnoha případech není jeho čas věnován nezištně, ale že za své ušlechtilé
skutky bere tučnou mzdu. Mistrně hrají na sympatie a uznalost zodpovědných lidí. Často
vídáme malé děti, které byly těmito pokryteckými zlodějskými mistry vyslány, aby bezbolestně
vytáhly dary z dobrosrdečných důvěřivců. Kdo by dokázal odolat nevinnému kouzlu dítěte?
Samozřejmě existují lidé, kteří nejsou šťastni, jestliže nemohou nějakým způsobem pomáhat,
ale mnozí z nás do této kategorie nepatří. Bohužel, často jsme nuceni dělat věci, o kterých
nejsme upřímně přesvědčeni, že je po nás může někdo chtít. Svědomitý člověk se těžko
rozhoduje mezi dobrovolnou a nucenou dobročinnosti. Chce jednat spravedlivě, ale zjišťuje, že
je velice problematické přesně určit, komu by měl pomáhat a jak velkou pomoc od něj může
okolí právem očekávat.
Každý si musí rozhodnout sám za sebe, jaké jsou jeho závazky vůči přátelům, rodině a obci.
Než věnuje čas a peníze těm, kdo nepatří mezi jeho nejbližší příbuzné a okruh blízkých přátel,
musí uvážit, co si může dovolit, aniž by poškodil své nejbližší. A když bude takto uvažovat,
musí mezi ty, kteří pro něj znamenají nejvíce, zcela jistě zařadí i sebe. Musí pečlivě uvážit
oprávněnost požadavku a osobnost a motivy žadatele.
Pokud někdo celý život říkal ano, je mimořádně obtížné naučit se říkat ne. Pokud však nechce,
aby byl neustále využíván a pokud okolnosti takové rozhodnutí ospravedlňují, musí se naučit
říci ne. Když jim to dovolíte, psychičtí upíři budou stále víc pronikat do vašeho každodenního34
života, až vám nezůstane vůbec žádné soukromí. Neodbytný pocit, že se o ně musíte starat, vás
nakonec připraví o chuť cokoliv podnikat.
Psychický upír si vždy vybere člověka, který je relativně vyrovnaný a spokojený se svým životem
– žije ve šťastném manželství, je spokojen se svou prací, a nemá zvláštní problémy s okolním
světem – a začne ho vysávat. Samotný fakt, že si psychický upír vybere jako oběť šťastného
člověka ukazuje, že mu chybí vše, co má jeho oběť. Udělá co může, aby vyvolal rozbroje a
neshody mezi oběti a těmi, které má ráda.
Dávejte si proto velký pozor na každého, kdo zjevně nemá žádné skutečné přátele a nic v životě
ho zvlášť nezajímá (kromě vás). Obvykle vám bude vykládat, že si své přátele vybírá velmi
pečlivě nebo že nenavazuje snadno přátelství, protože má vysoké nároky. (K získání a udržení
přátel musí být člověk ochoten dát také něco ze sebe – což psychický upír nedokáže). Honem
ale dodá, že vy splňujete všechny jeho požadavky a jste mezi lidmi naprostou výjimkou. Vy jste
jedním z mála, kteří si zaslouží přátelství.
Abyste si nespletli zoufalou lásku (což je hodně sobecká záležitost) s upírstvím, je třeba si
uvědomit propastný rozdíl mezi nimi. Jediný způsob, jak zjistit, jestli jste vysáváni, je poměřit,
co dáváte a co dostáváte.
Někdy se stane, že vás obtěžují nároky, které na vás klade milovaná osoba, blízký přítel nebo
dokonce zaměstnavatel. Než ale někoho označíte za psychického upíra, je třeba si položit
otázku:
Co za to dostávám? Jestliže váš partner, milenka nebo milenec trvá na tom, abyste mu často
volal, ale vy na oplátku vyžadujete, aby vám vysvětlil, co dělal v době, kdy nebyl s vámi, musíte
si uvědomit, že jde o kompromis. Nebo je-li váš přítel zvyklý obracet se na vás o pomoc v
nevhodnou chvíli, ale stejně tak vy počítáte s tím, že on bez prodlení vyhoví vašim okamžitým
potřebám, musíte to považovat za fair obchod. Jestliže vás zaměstnavatel požádá, abyste
udělali víc, než se od vás normálně očekává, ale přehlédne vaši občasnou nedochvilnost nebo
vám dá volno, když ho potřebujete, nemáte samozřejmě žádný důvod si stěžovat a mít pocit, že
vás využívá.
Jestliže se ale na vás neustále někdo obrací a očekává, že mu budete prokazovat laskavosti a v
případě, že vy něco potřebujete, má vždy neodkladné povinnosti, pak jste vysáváni.
Psychický upír vám často něco daruje, abyste měli pocit, že mu něco dlužíte, a tím si vás
připoutá. Rozdíl mezi vaším a jejich dáváním je ten, že vy musíte zaplatit něčím nemateriálním.
Chtějí, abyste vůči nim cítili závazek a velice by je rozladilo, nebo dokonce rozzlobilo, kdybyste
jim na oplátku chtěli něco dát. Stručně řečeno, musíte jim prodat duši, a oni vám budou
neustále vaši povinnost vůči nim připomínat tím, že o ní nebudou mluvit.
Jste-li praví satanisté, jediný způsob, jak jednat s psychickým upírem, je dělat hloupého a
chovat se, jako by byli skutečnými altruisty a nečekali, že se jim nějakým způsobem odvděčíte.
Dejte jim pořádnou lekci! Laskavě si vezměte, co vám nabízejí a nahlas poděkujete, aby to
všichni slyšeli, a odejděte! Tak můžete zvítězit. Co na to můžou říct? Pokud není zbytí a
očekává se, že jim jejich velkorysost oplatíte (velice nepříjemná povinnost), řekněte ne-ale opět
vlídně. Když ucítí, že jim unikáte ze spárů, stanou se dvě věci: Zaprvé, budou se tvářit zdrceně
a doufat, že váš smysl pro povinnost a sympatie se vrátí. Pokud se tak nestane, ukáží se v
pravém světle, budou vzteklí a mstiví.
Když jste je dotlačili až sem, můžete se VY tvářit ublíženě. Konec konců, neudělali jste nic
špatného, jen jste náhodou měli neodkladné povinnosti, zrovna když vás potřebovali, a jelikož
se nepředpokládalo, že za své dárky něco dostanou, není co řešit. Psychický upír si nakonec
uvědomí, že jeho metody byly odhaleny a nebude dále naléhat. Nebude s vámi dát ztrácet čas,
ale přeorientuje se na další, nic netušící oběť.
Může se ale stát, že psychický upír nepustí kořist tak snadno, ale udělá vše, aby vás mohl
týrat. Má spoustu času, protože jakmile byl jednou odmítnut, zapomene na vše ostatní (nebo
na to málo, co má) a veškerý čas věnuje přípravě pomsty, neboť je přesvědčen, že na ni má
právo. Z toho důvodu je nejlepší vyhnout se těmto lidem od samého počátku. Jejich
pochlebování a závislost vám může zpočátku lichotit, jejich dárky mohou být lákavé, ale
nakonec zjistíte, že za ně platíte mnohokrát víc.
Neztrácejte čas s lidmi, kteří vás nakonec zničí; místo toho se soustřeďte na ty, kteří si budou
vážit vaší zodpovědnosti vůči nim, a budou obdobnou zodpovědnost pociťovat vůči vám.
Pokud vy sami jste psychický upír – mějte se na pozoru! Dejte si pozor na satanistu – je
připraven prohnat vám se škodolibou radostí pověstný naostřený kolík srdcem!

Příspěvek byl publikován v rubrice Satanská bible. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.