Satanská Bible – (OHEŇ) KNIHA SATANOVA INFERNÁLNÍ INVEKTIVITA

Z díla Satanská Bible, Anton La Vey, 1969
První kniha Satanské Bible není ani tak pokusem o rouhání,jako spíše vyhlášením něčeho, co
můžeme označit jako projev ďábelského rozhořčení. Ďábel byl vytrvale a bez zábran napadán
muži oddanými Bohu. Na rozdíl od mluvčích Pána spravedlivých neměl Kníže temnot nikdy
možnost, ani v literatuře, vyjádřit svůj názor. Ti, kdo v minulých dobách hřímali z kazatelen,
mohli vymezit dobro a zlo, jak se jim zlíbilo, a s potěšením zatratili – verbálně a občas i fyzicky –
každého, kdo nesouhlasil s jejich výmysly. Jejich řečičky o křesťanské lásce vztažené na Jeho
Pekelné Veličenstvo se stávají prázdnou přetvářkou, a vzhledem ke zřejmé skutečnosti, že bez
satanského nepřítele by se jejich náboženství zhroutila, jsou navíc nespravedlivé. Je smutné, že
alegorické postavě, která má největší podíl na úspěchu spirituálních náboženství, je
prokazováno tak málo křesťanské lásky a že je systematicky tupena – těmi, kdo s falešným
nadšením kážou o pravidlech fair play! Za celá staletí, kdy se snažili Ďábla ukřičet, nikdy
nezařval na ty, kdo ho očerňují. Vždy zůstal gentlemanem, zatímco ti, které podporuje, běsní a
pateticky pokřikují. Ukázal se jako vzor hodný následování. Nyní má ale pocit, že nadešel čas
důrazně se ozvat. Usoudil, že konečně nastala doba, aby dostal, co mu náleží. Nudné knihy
plné pokryteckých zásad už dávno nikdo nepotřebuje. K tomu, abychom se znovu naučili
Zákonu džungle, postačí stručný, bezohledný, jízlivý výpad. Každý verš je inferno. Každé slovo
ohnivý jazyk. Plameny Pekel šlehají s nelítostnou prudkostí … a očišťují! Čtěte a poznejte
Zákon.

Příspěvek byl publikován v rubrice Satanská bible. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.