Satanská Bible – Prolog

Z díla Satanská Bible, Anton La Vey, 1969
Bohové cesty ctnosti se po celé věky na Zemi pouze hašteřili a hádali. Každé z těchto božstev se
společně se svými knězi a služebníky pokoušelo najít ve vlastních lžích nějakou moudrost.
Doba ledová v náboženském myšlení může ve velkém plánu lidské existence trvat pouze
omezený čas. Bohové poskvrněné moudrosti si odžili svou ságu a po tisíc let byli skutečností.
Každý měl svou vlastní „božskou“ cestu do ráje a obviňoval ostatní z kacířství a duchovních
prohřešků. Prsten Niebelungů nese věčné prokletí – ale jen proto, že ti, kdo jej hledají, uvažují v
pojmech dobra a zla – přičemž sami jsou přirozeně vždycky dobří. Bohové minulosti se stali
svými vlastními ďábly, aby mohli žít. Aby naplnili svatostánky a zaplatili hypotéky na chrámy,
hrají jejich duchovní přihlouplou hru s Ďáblem. Běda, příliš dlouho se obírali spravedlnosti;
takže ďáblové v jejich podání jsou ubozí a neschopní. V bratrské jednotě si proto podávají ruce
a v zoufalství kráčí do Valhaly na poslední velký ekumenický koncil. V rmutu soumrak bohů
blíží se. Havrani noci se rozlétli, aby přivolali Lokiho, který podpálí Valhalu žhnoucím
trojzubcem Inferna. Soumrak je dokonán. Z noci se zrodila zář nového dne a povstal Lucifer,
aby znovu vyhlásil: Toto je éra Satanova! Satan vládne, Zemi! Bohové nespravedlivých jsou
mrtvi. Toto je jitro magie a neposkvrněné moudrosti. TĚLO zvítězilo a velká Církev bude
vybudována a zasvěcena jeho jménu. Spása člověka již nebude záviset na odříkání a zapírání
sebe sama. Vejde ve známost, že svět těla, svět žijících má být nejlepší přípravou k věčným
rozkoším!
REGIE SATANAS!
AVE SATANAS!
SLÁVA SATANOVI!

Příspěvek byl publikován v rubrice Satanská bible. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.