Satanská Bible – (VODA) KNIHA LEVIATHANOVA BĚSNÍCÍ MORE

Z díla Satanská Bible, Anton La Vey, 1969
Pres opačná tvrzení stoupenců nonverbálního vyjadřování je možno prostřednictvím verbální
komunikace dosáhnout závratných výšin emoční extáze nebo mučivé úzkosti. Pokud má
magický obřad zapojit úplné uvědomení všech smyslu, je třeba užít i vhodného zvukového
doprovodu. Je samozřejmé jasné, že činy mluví hlasitěji než slova, ale slova se stávají
monumenty myšlenek.
Možná nejnápadnějším nedostatkem tištěných magických zaklínadel dochovaných z minulosti
je nedostatek emocí vyvolaný jejich přednesem. Jeden starý čaroděj, který se znal s autorem
této knihy, kdysi užil vlastní invokace, která pro něho mela značný osobní význam v souvislosti
s jeho magickými tužbami. V okamžiku, kdy do úspěšného vyvrcholení rituálu chybělo pouze
několik okamžiku, mu došla slova. Jelikož si uvědomoval nutnost neztratit tempo emoční
odezvy, rychle zaimprovizoval první slova vyvolávající vzrušení, jež mu přišla na mysl – několik
veršů z básně od Rudyarda Kiplinga! S posledním blaženým přívalem adrenalinu byl schopen
obřad úspěšně dokončit!
Následující invokace jsou sestaveny tak, aby zněly jako provolání plné jistoty, ne jako
ukňourané zlé předtuchy. Proto v nich nenajdete plytké obětiny a prázdné a neupřímné skutky
křesťanské lásky. Leviathan, nádherný Drak vodní propasti, se s burácením řítí jako vzedmuté
more! Tyto invokace jsou jeho soudnou stolicí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Satanská bible. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.