Pohádka mládí pro tělo i pro duši

2. Samuel 7   
8 Řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů – Já jsem tě vzal z pastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého lidu Izraele. 9 Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi.
„Vedu tě pastvinami, po lukách, horách, řekách, byť by, vyšel jsi z pasti, již na tebe člověk připravil.“
Svobodnou duši já dal tobě, ty vyber si místa, jenž přináší ti klid, já pán boha živého zavedu tě na tyto místa a naplním je duchem klidu a míru byť by tvá duše nabyla klidu a splynula v harmonii lásky plné a krásné.
Pod tíhou těchto argumentů bude tvá duše i tělo uzdraveno a vejde v paměť tvou, že jsi byl uzdraven. Tys uvěřil ve mne a já v tebe, my sami ve své sebereflexi vzkvétáme v radosti a štěstí obklopeni bázni boží.
Dohromady spolu a každý zvlášť kráčíme v tomto duchu po boku byť bychom byli naplněni láskou všude přítomnou. Energii z vod já zahrnul tě, vůní z lesů já obdařil tě, chci a přeji si však jen tvé uzdravení, byť vešel bys s námi na věčnost v blaženosti a lásce.
Pevnou půdu pod nohama ty máš, tvé nohy kráčí v tomto duchu po stezce spravedlivých a pravdomluvných, vyslechni slova má neb já v srdci mluvím k tobě a ty ke mně.
Tvá víra v sebe uzdravení a ve zdraví naše, je pevná jak siónský kámen, lásky plná jak všude přítomný klid.
Já vdechuji vzduch čistý a plný energie do tvých plic, byť by byla tvá krev obohacena láskou a tvá duše zbavena hněvu, který se v tobě, za ta léta nahromadil.
Ty teď uvidíš, cestu, jenž jsem pro tebe připravil, cestu zdravých a lásky plných bytostí, jenž jsi ty sám pravě teď a nyní.
Ty omládneš na těle i na duši, tak se staniž, neb jsi uvěřil.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ukázky z knihy Tvá víra tě uzdraví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.