Pro Anděla

Bože!
Tys můj první Anděl, to tebe jsem vyprostil z pekel stvoření pro tvůj charakter opředen ctnostmi.
To tvé přednosti a ctnosti byli a jsou ten důvod proč jsi byl vytržen z pekel stvoření byť by jsi nezaniknul.
To tvé světlo vede tě temnotou nenávisti a hněvu.
Tys mezi prvními z těch jenž povstali, proto aby druzí mohli žít život věčný.
To s tebou jsem uzavřel smlouvu ve víře, byť by jsi vyšel na život věčný a druzí tě ve víře následovali.
To pro tebe ujal jsem se pokory a cností v srdci jsem jí učinil.
To tys ta jenž ukázala spravedlivým, že láska a pravda vždy zvítězí nad lží a nenávistí.
To pro tebe jsem zemřel byť by nalezli k tobě druzí v lásce a pokoře cestu a vzdali se tak neřestí, jimiž byla opředena jejich srdce.
To pro tebe vydal jsem se do boje s hněvem, závistí, nenávistí a zlobou.
Tys můj první Anděl, mám pravo tě milovat proto abychom nezemřeli, stejně tak jako i všechny.
To pro tebe v lásce a pokoře našel jsem cestu spravedlivých na kterou jsem tě navedl.
To pro tebe zvolil jsem právo za bernou minci, byť by ospravedlněni byli všichni jenž jsou bez viny.
To pro tebe v právu stvořil jsem cestu byť by všichni jenž tě ve víře následují vešli na život věčný.
To tebe nazval jsem Sitina jenž žalobce znamená byť by jsi hájil lid spravedlivý, jako světlo pravdy a lásky budiž volán.
To tebe nazval jsem Mich Aela jenž Anděl žalob znamená, kterýž není zdrojem svárů.
To pro tebe přivolal volal jsem světlonoše jenž Jol anka se nazývá, byť by držel ti v žalobách světlo pravdy a lásky.
To i pro tebe v boji vykonal jsem zázraky odpuštění a milosrdenctví byť by vešla si na věčný život a bez viny byla.
Opusť si hněv a nenávist, které jsou ti příčinou klikatých scestí, jenž táhnou tě zpět do pekel!
To tobě v závisti dopřávali falešného odpuštění, protože jsi bez viny. V tom oni odsuzovali tě ve falešném soudu.
Bože, nedopusť tento nespravedlivý soud.
Amen Pravím

Příspěvek byl publikován v rubrice Modlitby. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.