Funkční mapa

Každý jsme jiný, proto i jemno čakerné uspořádání v organizmu je v zásadě různé, specifikem detailu parametru a iterace fraktálního zobrazení
mne respektive DNA, jenž za ta léta vyrostla do dnešní podoby, do podoby těla.
Neuronová síť je o to rozdílnější, neb jsme to co jíme, jí je pokrmem nejen vnitřní JANG směs, hormonálních substancí či materiálních ve věci zdroje energie ale především informace, která je interpretována v JING. Logické uspořádání v hlavě je dle druhu obecné avšak u každého jedince originálem.
A to především, jemným uspořádáním JING v makro čakrách a čakrách, což je způsobeno, především tím, že každý vidíme svýma očima, protože nekrademe, stejně tak jako každý máme svá ústa, své uši, svůj hmat, svůj čich. Jenž jsou funkčními bloky elementárních funkcí v definičním oboru lokálně globálních parametrů, respektive vnitřních zpětnovazebních a vnějších informací. Každá čakra tak jako sebe zpracovává nejen vjemy vnější ale i vjemy vnitřní, které jsou pocitem, schopností vědět o sobě, možností cítit sebe prostřednictvím vnitřní zpětné vazby. Základním objektem je tedy každá jediná buňka.
A protože jsou tato základní pravidla zakotvena v elementárním uspořádání mne, opakují se do nekonečné hloubky fraktální projekce mne, jenž je zhmotněním fraktální interpretace respektive kódované informace myšlenky, víry, která je úzce zakotvena jako slabá síla* v akčně reakčním prostředí mne. Pokud bychom šli hlouběji až do středu elementárních částí mne ACGT zjistili bychom, že čím je v těchto částech slabá síla mezi jednotlivými atomy, je z úhlu pohledu mne velkou silou. I jednotlivé elementární části mne lze rozbít, stejně tak jako celky mne jsou odděleny start, stop, terminate a jinými příkazy mne, jenž káží sobě. Za rozbití elementárních částí mne, tedy degenerativní proces svévole, mohou volné radikály v čakře, buňce. Proto bychom měli své mne chránit od nadměrného přísunu nejrůznějších toxinů a volných radikálů, tedy skromně a zdravě jíst, dýchat a pít, udržovat zdravou teplotu tedy spíše chladit a pokud se hřát tak vnějšími izolačními prostředky. Teplota má velký vliv na integritu tedy soudržnost jednotlivých elementárních částí mne v rozsahu jednotlivých částí mne, jenž jsou spočítatelné. Tyto schopnosti má každá buňka. Proto je nutné, pokud si to žádá situace, vědět něco o psychologice a psychosynkínesi čaker. Stejně tak jako u jedince, hledat u makro čaker i čaker, oči, uši, nos, hmat, cit, pohybové ústrojí, centrální logiku, centrální emoce, které řídí RNA, vnitřní mne ACGU elementy, plíce, střeva atd. V každém mne druhu je evoluce druhu a v každém mne, je mne menší, což je interpretací čtvrtého rozměru fraktální projekce mne a důkazem oné svaté pravdy, že nic nebude zapomenuto. Proto máme funkční mapu více rozměrnou.

* vazební síla přidržující atomy

Příspěvek byl publikován v rubrice Anatomie duše. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.