Anti schizofrenní kululum inspirováno Koránem

Jsem jak chameleón, vždyť ke všemu je třeba se umět postavit a každý pocit je mi pláštěm. Přeci šaty dělají člověka, a tím říkám Bohu jaký právě teď jsem. Vždyť tím odpovídám na otázku JAK oni semnou, jenž je levou pravdou, lží a slovem či skutky svými pak na CO, jenž je pravdou pravou neb JAK je srdce mé, má emoce, můj cit. To mě naučil, bůh živý, abych nemusel jíst ze stromu poznání a ukojil tak svou potřebu vnímat svět srdcem i logikou. Přeci každý chce papat a za to zaplatí čas, což je tímto odpuštěno, přeci nejím prase, jenž myslí si, že má právo býti TY. Tím jsem celý v levé i pravé pravdě. Tím jsem JÁ a ne TY. Proto se cítím, proto se vnímám, proto o sobě vím, proto vím co mluvím, neb mám v uších díry, proto věřím a proto jsem. Buď rád, že máš cit. Jsem volný, raději blázen než-li chodící mrtvola, bůh nesuď, člověk ať pomlčí, vždyť mluvím li pravdu, není nikoho kdo by měl právo myslet si, že může urazit mé JÁ, přeci urazil by i právo své, neb v prase by se proměnil. Proto nežer, prase co ti všechno spase v tom jsou muslimové velicí neb ví, kdo je prase a komu radno nevěřit neb mluvit tvým jménem chce věci, kterým nevěří ani opice, že vidí se, že dům tvůj už bude jeho, že žena tvá je jeho majetkem a ty jen nájemník. Takové je prase hovno, takový je bezvěrník.

Mám právo být takový jak se cítím, věřit Bohu svému, je li to v mezích zákona, který život dává.
Proto desatero a jiné zákony dané země, buď dobrý říká zákon Bohu neb smrt je prase záludné.

I kdybych rozdával peníze, je to má vůle konat dobro a jen zlo mi brání, buď dobrý říká jim Bůh můj.

Přeci, neodmítnu podat chléb hladovějícímu, buď dobrý, kážu si.
Přeci, neodmítnu almužnu žebrákovi dát, buď dobrý a ber říkám jim.
Přeci, neodmítnu pomoc v bezpráví a nespravedlnosti, buď dobrý, dávám jim.
Přeci, to mi kážou vaše zákony, proto buď dobrý a dělej jím čest.
Přeci, když dávám z lásky nic nechci, buď dobrý, takové jsou pravé dary, toho slova smyslu sám s sebou mít.

Jen se otáčej a nekonči.
Neb prase káže, nemysli a tvým jménem si vymýšlí.
Proto, nežer prase co ti po tvé židli pase, po tvém trůnu po tvém, životě, JÁ mluvím, jak myslím.
Proto, nežer vola co ti po tvé židli pase, po tvém trůnu zeleném, životě tvým, JÁ mluvím, co myslím.
Proto, nežer kuře ty, co ti po tvé židli hrabou, po tvém trůnu zrní zlatých, životě tvým neb JÁ mluvím,
kdy myslím neb čas tu není okamžitě mluvím neb co na srdci svém má, to na jazyku svém mám.
Proto, nežer psa, co ti po tvé židli čenichá, po tvém trůnu voňavém, neb já si voním.
Proto, nežer kočku, co ti po tvé židli mrouská a přede si osud tvůj, aby tě jím pohanil, JÁ pánem osudu mého neb JÁ se nevidí.

Nežer, nevěř, lhali s láskou tvou tobě aby jsi jim uvěřil. Jen člověk je schopen takové ohavnosti jakým je cizoložství s ženou cizího muže pro pár stříbrných. Jen člověk je schopen takového humusu jakým je krádež cizího života, že prý si s tebou potřebují tvému bližnímu něco říct. Ona přítel můj je, ona je mi blízká proto bych ti obludo neuvěřil, takový jsi, jistojistě rasista, šovinista, diletant a kretén, imbecil a cizoložník, křivopřísežný a tupé hovado. Tebe JÁ jsem Bůh živý, vy-kořenil, již člověkem více nebudeš stejně jako všichni jiní, kteří po tvém vzoru, zlo druhým stejné s ostatními činili, pro tvůj záměr, pro tvůj chtíč,
pro tvou věc. Jsi ohavný.

Příspěvek byl publikován v rubrice Léčba slovem, Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.