Buňka

Buňka a první jednobuněčné organizmy byli a jsou první bohové, kteří osídlovali a kolonizovali tuto planetu, jenž je na povrchu udělaná z mne bohů. Buňka se mohla stát bohem až teprve tehdy kdy si vyřešila hru na bohy. Ty se nevidíš, slyším co mluvím a buď rád pro svůj cit, pravdivou vnitřní logiku smyslů byť by na úrovni RNA nebo relativně jednoduchých kyselin. Nezapřít je, znamená žít v duchu svatém jako způsob jak se k nim postavit abychom se nestali předmětem posledního soudu. Pokud někoho sežeru, ulovím základní přírodní zákony nám v dobrém duchu dávají tu nejlepší radu, úctu k zesnulým a vlastní chuť. Podíváme li se kousek níže na úroveň jednotlivých atomů brzy pochopíme, podstatnou informaci, která nám říká, jakým způsobem jsou tyto zákonitosti děděny z úrovně atomů na úroveň molekul a aminokyselin (ami ~ přátelský, no kyselin ~ placka placku nežere). Jako důsledek posledního soudu, nad osudem pak z pravidla vzniká přenos energie různých forem a charakteristik, říkáme reakce. Na úrovni atomů, Archandělé a na úrovni molekul poté Andělé. Půjdeme li ještě níže na úroveň sub atomárních částic zjistíme pravou podstatu hmoty, která se skládá z charakterových vlastností Bohů tedy subatomárních částic. Ještě níže jsou jednotlivé spojnice mezi klíčovými vlastnostmi pro chod osudu až na samotné rozdělení energií podle povahy a vektoru jejího působení. Na nejnižším stupni jsou energetické potenciály, které jsou ryzími rozdíly mezi nicotou a nekonečně prohlubujícím se měřítkem času, prostoru v nekonečné dokonalosti a kráse. Ve své podstatě je hmota energie, vlno plochá elektromagnetická vibrace o vysoké, charakteristické frekvenci způsobené změnami potenciálu mezi jednotlivými částicemi a částicemi samotnými, kterými je energie emitována, odrážena, absorbována, přičemž mění své povahové vlastnosti v závislosti na reaktivním materiálu, které jsme schopni vnímat i zrakem, což je způsobeno biochemickými a mechanickými vlastnostmi receptorů.

Emoce jako jsou Láska, Hněv, Chtíč jsou potenciál.
Pravda je existence.
Právo je reaktivnost.
Spravedlnost je rovnováha.
Víra nekonečný prostor možností v reaktivnosti i nereaktivnosti.
Důvěra schopnost přijmout nabízenou ami vazbu (kompatibilita, nebo rozhraní pro výměnu energie, vazbu).

U člověka se lze setkat s vlastnostmi empatie, schopnost cítit vnější emoce, potenciál energií. Tuto vlastnost má každý bůh.
Jako důkaz nám slouží existence reakce, čímž jsme schopni pozorovat a měřit rozsah pozornosti na širokou škálu emocí.
Platí u všech forem. I jednobuněčné organizmy si všimnou vašeho chtíče, lásky, hněvu. Lze je i vidět, cítit neb každý bůh má právo vidět, cítit to čemu věří.

Příspěvek byl publikován v rubrice Anatomie, Biologie, Cestování mezi paralelními vesmíry, Chemie, Fyzika, Hodiny, Osvícení, Teorie super strun, Teorie suprema boha. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.