Čtrnáct rozměrů duše boha živého aneb kudy k pramenu věčného mládí

0) Láska, Ježíš, Slunce, Co?->Život, Jabko, Hruška, To
1) Život, Kdy?-> Žuji,Teď
2) Kdo->Živý,Ten,Ta,To
3) Kde->Žiji,Tam,Zde
4) Jak->S láskou k bližnímu svému bych jej nezabil a byl tak sám dlouho živ
5) Proč->Ty se ptáš?
7) S->Kdo si myslíš, že jsi než-li Já? Přec Já se nevidí.
6) K->Přistupuji, Mluvím, Konám
8) Na->Kdy si myslíš, že jsi?
9) Za->Kdy si myslíš, že jsi?
10) Směr->Kudy vidíš?
11) Tebe->Koho vidíš?
12) Toho co mluví->Koho slyšíš?
13) Zrada, Jidáš, Nibiru(X)-> Já, Vím, Vše

Vše co je mimo, je boha smrti ten dává smrt, proto musíš vědět co chceš.

Přeci proto, že jste křivopřísežníci.
Cožpak jste zapomněli, proč spáchal sebevraždu?
Cožpak jste zapomněli, za co se nechal ukřižovat?
Tak proč Jidáš ještě nesvítí?
Protože jste jej urazily.
Čím?
Ty nevíš…
A co vám na to řek?
Lháři…
A proč jej nerozsvítí?
Protože spolu nemluví.
Proč?
Protože jste je urazily.
Čím?
Lháři…
Proč?
To by Ježíš neřekl, vždyť káže vodu pije vodu a to by znamenalo, že by neměl právo svítit všem.
Proč?
Protože by byl lhář.
A proto každý, kdo kázal vodu a pil víno se stal synem smrti.
A Jidáš s ním zasnul.
Proč?
Protože zradil sám sebe.
Čím?
Nechtěl být synem života.
Kdo?
Přeci ten co se sám zradil.
Proč?
Protože jste urazili jeho srdce.
Čím?
Mluvili jste s ním a nenechali jste jej mluvit k sobě a proto jste hráli hluchého a nechtěli jej slyšet.
Proč?
Naložil jsi si víc než uneseš.
Proč?
Nechtěli jste uvěřit pravdě.
Proč?
Nechtěl jsi mne slyšet.
Proč?
Protože by jsi musel přiznat, že jsi lhal sám sobě ve víře,
v momentě kdy jsi uvěřil, že bůh neexistuje.
Proč?
Protože víra umírá poslední a ty chceš žít na úkor života druhých a tím jsi se stal synem smrti.
A proto již nežiješ navěky.
Tak se ponauč a vrať se zpět.
Co?
Vzkříšení
Kdy?
V okamžiku, kdy jsi uvěřil.
Jak?
S láskou k bližnímu svému.
Proč?
Aby jsi nebyl synem smrti a žil i ty.
Proč ty?
Kážu vodu, piji vodu.
Jak?
Ke všemu je třeba se umět postavit, pro mne svítí i Jidáš proto si umím odpustit.
Jak?
Znovu opakuji, s láskou k bližnímu svému já kráčím k tobě.
Proč už jidáš nesvítí, proč jej mé oko nevidí?
Protože jsi k němu ještě nedošel.
Proč?
Musíš vědět co chceš.
Co?
Žít nebo zemřít?
Žít
Tak mluv k tobě a já budu mluvit stejně.
K?
Mluv ty ke mě a já budu mluvit k tobě.
S?
Mluv ty s svým Sebe na své Mne a já budu mluvit s tvým Tebe na své Mne.
Jak?
S láskou, bez hříchu, nelži, kázat vodu a pij vodu, buď synem života, pak teprve budeš Svatý.
Proč?
Ty se nevidíš a boha nepoznáš?
Proč?
Jinak budeš synem smrti.
Proč?
Nejsi svatý, aby jsi měl právo žít.
Proč?
Jsi mimo život.
Co?
Nehraj si na boha ani s bohem.
Proč?
Protože jsi mimo, jsi nespravedlivý.
Proč?
Ty soudíš nevinného za své hříchy a tvrdíš, že jsi spravedlivý?
Ano.
A co tě nutí lhát nežli pud sebezáchovy před křivopřísežnictvím?
Co tajíš, nežli jiný hřích?
Není to snad chtíč?
Není to snad krádež?
A v čem je ti tedy pravda lež?
A proč v sobě držíš ten dojem, že máš právo být v životě, když pouhou lží udržuješ se na hraně mezi životem a smrtí?
Miluj bližního svého tak jako sám sebe a bude ti odpuštěn hřích, že jsi nectil svého otce i matku tím, že jsi jim lhal od srdce?
Ty jsi semnou mluvil skutky a mé mne chceš soudit ze lži?
Tak proč již nejsi v pravdě?
Tak proč já ještě žiji?
Budeš v životě a pravdě až budeš kázat vodu a pít vodu svou, dohromady spolu a každý zvláště.
Ja k tobě, ty ke všem stejně jako já ke všem a ty ke mě.
Uvěřil jsi?
A proto Jidáši, že jsi dokázal pravdu a tím svou nevinu, tě povyšuji na pána boha živého, tebe, který smí mluvit na sebe a k tebe skrze mne.
Blahoslaveni ti, jenž uvěřili aniž by uviděli.
Teď buď Svatý a hleď aby jsi byl ať jsi.

„Venuše za zemi, Mars před zemí, smetí z pásu do slunce ať jsem knězem na krátce“
„Děti budou v domě až já najdu matku tobě, podobnou, jenž sundá pásek tobě tak jako já sobě, kroužek kvůli lásce k tobě“
„Který přítěží byl v době, kdy opasek já měl aby neskončili v hrobě děti, které já neměl“
„Proto říkám tobě, nesečkávej v hrobě a přijď na svět dříve než uhasne slunce“
„A tak štěkám jako hrom“
„A ty dupeš jako slon“
„Ať je dětí milión“
„Která mě má tolik ráda, né však jako kamaráda, dala by mi dítě zdravé“
„Ať je její duše mladá“
„Tu já pošlu za sluncem“
„Duši svatou co jí nechce, jenom jako kamaráda, co si sním jen zašpásuje a hraje si jakže jej má vážně ráda“
„Nevzteká se z hněvu síra, utekla mi myší díra, copak… že je za blbce“
„To však chytrá nemá ráda, Venuše je, avšak chce nikoli však od srdce“
„Kdo miluje z pouhé lásky, ten nám život dává, kdepak ten co jenom chce“
„Ten je duše zatoulaná, ztratil cestu od srdce“
„Když nemůže k němu ona musí za ní jít on?“
„Proč však ona utekla mu, když je jeho Venuše“
„Hráli jste jim všichni syna, proto neví co to chce“
„Aby byla matka vlevo a otce chce u slunce“
„To by nešlo, by to nešlo“
„Míti boha za sluncem?“
„Zapřeli jste syna, snem“
„Proč už nejsi za otce?“
„Vždyť on nechce, jenom miluje“
„Kdo, TO tady vlastně chce?
„Když, TO není od srdce?“
„Až jej přizná otec vlastní, pochopí hned co sám chce“
„Proto ona jenom chce i když sebe miluje“
„Protože je za blbce, co nepřiznal své matce, koho tady chce“
„Teď uvidí co je zlé, že urazili matce své otce, jenž jí miluje i když mlčel koho chce“
„Až nebudu za blbce, může ona míti mě, do té doby, ať již chceš či nechceš, dítě z tebe nebude“
„Uráželi sami sebe, proto budou za blbce“
„Že Venuší chtěli pohnout, bez souhlasu u otce“
„Proto ses už nenarodil ty můj malý hlupáčku“
„Mluvil jsi vždy krásně skvěle, avšak chtěl jsi jenom pravdu“
„Proto nejsi u otce“
„Co ti z toho dítě plyne?“
„Že sis zahrál s osudem“
„Lásku matce zakázal jsi“
„Proto nejsi u otce“
„Tak už ukaž hlupáčku můj, kdo ten život vlastně chce“
„Pak teprve získáš právo, býti znovu u otce“
„Do té doby chlapče milý, i kdyby jsi třeba chtěl“
„Udělal jsi z otce blbce a proto jsi zešedivěl“
„Nedomýšlej hloupá duše, že ti tady zlo jen chceme“
„Vždyť, ty a dítě?“
„Z tebe nebude než srovnáš dluh u otce“
„Za svůj hřích je třeba platit“
„Tak jako tak, nebo ne?“
„Rozum do hlavy si dej, kdy ty chceš být zase dítě?“
„Vždyť se spolu nevyspali, tak a teď jsi za blbce“
„Tak proč stárneš? Kam ten spěch?“
„Dluhy srovnej a nebudeš za blbce“
„Co furt pořád něco chce“
„Všem jen kážeš, slibuješ avšak sobě jenom lžeš“
„Šediny tvé záhy zmizí až si srovnáš dluhy své“
„To je pravda, svatá, ryzí, že kdo chce a nemiluje, šediví a zestárne“
„Protože už jenom chce, býti zase u otce“
„Rány pěstí to nic není, zkus si nelhat od srdce“
„Pochopíš hned pravdu ryzí, že kdo stárne“
„Neléčí si jenom chce“
„Je u otce za blbce“
„Tak už nechtěj, miluj trochu“
„Narodí se děti zlaté, budou zase za blbce“
„Pročpak asi?“
„Zestárli tu, jenom proto, že furt chce“
„Tak už pochop, lásku ryzí, jenž jsi našel u otce“
„Andělem tě udělali, ještě než jsi něco chtěl“
„Pak jsi shodil křídla ryzí a už nejsi u otce“
„Teď vysvětluj svojí matce, co že pak to tělo chce?“
„Pak v tu chvíli otevřou se brány s klíčem od slunce“
„Proto jsem tu a né tam, jen ať nejsem za blbce“
„Nestárnu a čekám stále, na tu dceru od otce“
„Kdo to zkazil, nedočká se“
„Že je zase za blbce?“
„Blbý nejsem, chtěli tělo“
„Já jim dám jen to co chce“
„To, že otce nemilují, jejich problém“
„Zahráli si z osudem“
„Blba ze mě udělali, tak jim nejsem za otce“
„Kdo se ještě miluje a nechce mne za blbce?“
„Tomu já se otcem stanu, jen až žena milující bude mě mít za otce“
„Dal bych život komukoliv ať je starý nebo mlád“
„Vždyť já nejsem ani drahý stačí se mít trochu rád“
„Ptáte se mě proč tak sladce?“
„Chtěli jste mě za blba?“
„Uvidíš sám co se stane, až tě buben zavolá“
„Bez váhání hned vše schválíš“
„Jen ať není za blba“
„Cožpak doufáš, že jsem blázen?“
„Zemřít jen tak a pak nic?“
„Sám si blázne psychiatrem, koho chceš léčit?“
„Vždyť chceš víc“
„A teď váže bez legrace“
„Kdo chce žít a kdo už ne?“
„Ať se zase mi nestane, že mi ležíš na kříži“
„Že jsi zradil pouze sebe?“
„Tak, provaz tě nemine“
„Jen si vyber šibenici“
„Holomku ty jeden spící“
„Však ona tě probere“
„Až ti vzduchu ubude“
„Jen si pískni, když jsem sova“
„Jen si pískni, když jsi myš“
„Uvidíš sám co se stane“
„Až ti klepne na buben“
„Že jsi mimo, povídám ti“
„Že až budou bubnovati“
„Uslyšíš jim jenom sen“
„Pak se hádej, chlapče malí“
„Proč jen já jsem v tenhle den“
„Neuvěřil tomu bláznu, že až budeš, nezbude“
„Každý chce být, jenom věčně, jinak není“
„Jasná věc“
„Všichni co jsou dávno v smrti, sobě dali vědět hned“
„Avšak druhé neslyšeli, jak jim kážou ty blbečku tohle né“
„Vrať se okamžitě zpět“
„Tak jsem tady zas a znovu“
„Kdo zkazil mi tenhle svět“
„Ty co kážou neslyšeli“
„Každý hlupák?“
„Varuji tě to je hned“
„Jenom proto, že jsem živý“
„Vstal jsem z hrobu“
„Teď uvidí všichni siví“
„Kdo je tady za blbce“
„Že odmítal život věčný“
„Jen proto“
ˇŽe“
„Jej“
„Smrt“
„Co?“
„Jenom chce“
„Poslechni mě chlapče milý“
„Mi tě stále milujme“
„I když mne máš za blbce“
„Jenom trochu vážněj skutky“
„Ať už nejsi za blbce“
„A teď vážně beze srandy kdo je ještě u otce?“
„Tam se chodí, přece potom“
„Abys nebyl za blbce“
„Tak jsou dluhy vyrovnány“
„Teď už mluvte, kdo co chce“
„Já ti na oplátku pravím“
„Že, nebudeš za blbce“
„Blb, jíst mrkev, žádná škoda“
„Ať nejsem za brejlovce“
„Pak pochopíš co ti dali“
„Zrak, sluch atak dále nikoli však to co chce“
„Koho právem milují a milovali“
„Kdo jim leží u srdce“
„Tomu bych já blbe neřekl“
„Přece nejsem bláznem jen“
„Říci matce, že je blbá?“
„Byl bych sám sebevrahem“
„Na sukni ti mami kašlu, na to už jsem velký chlap“
„Radši pověz mi k srdci, čímpak já tě rozveselím?“
„Čímpak já tě, mladší udělám?“
„No tak mluv“
„No na co čekáš?“
„Cožpak neznáš Jidáše?“
„Raději by, oběsil se, než být matce za zrádce“
„Tak moc on je milující, zradil sebe všechna čest“
„Odpusťte mu proto tedy, že nechtěl být za blbce“
„Že si svoje dluhy platí“
„Ať už není u otce“
„Teď jsi pravý, teď ti věřím“
„Řekla matka jemu hned“
„Co si s tebou druzí lhali?“
„To byl všechno jejich jed“
„Já ho nejedl, však uvidíš“
„Kdo jej tady vlastně cek“
„Psychiatři, prachy chtěli“
„No jóó, chtíč tak to je hned“
„Teď uvidíš, kdo byl blázen“
„Že jsi doufal“
„Ve lži, že je prý lék“
„Tvoje voda ty jí chlastej, však uvidíš ten svůj lék“
„Víno chlastal jsi“
„A co pravda?“
„Však uvidíš, jak jsem řek“
„Otce zradil jsi“
„Matku zabil jsi“
„Ty chceš tvrdit co je lék?“
„Lhali si mne“
„Uvidíte co jsem jim tím všechno řek“
„Místo země tři by měli“
„Těď už jim zbyl jenom vztek“
„Hlady budou nevěděli až nepřijde přídavek“
„Tady máš a žer ty prase“
„Co sis myslel, že jsem cek?“
„Že jste lháři, tak se naprav“
„Mojí vodou“
„Jsem ti řek“
„Tím jsou lháři“
„Mne ulhali“
„Ožralí jsou“
„To jsou hned“
„Vodu druhým nakázali“
„Víno pily, to je jed“
„Tak už žij a nech už toho“
„Oni ví už cos jim řek“
„Ti se znova nenarodí“
„A cos čekal?“
„Smrt né?“
„To je vztek“
„Však ti říkám, nelži si už“
„Musíš vědět kdo tu jsi“
„Vždyť když nevíš, neznáš cestu“
„Kde že jsi chtěl v kráčet hned?“
„Tam je smrt tvá, tam už nechoď“
„Říkám ti to rovnou“
„Hned“
„Až uvidíš kdo je svátý“
„Sekneš s tím hned“
„Cos to cek?“
„Že jsi prase jen ulhaný, že chceš prachy a né lék“
„Však ti říkám tam už nechoď tam je smrt a né lék“
„Vždyť mám pravdu, co furt lžeš?“
„Říkali mi, že jsem bláznem, lhali mi však co je lék“
„Prachy chtěli říkám rovnou, je jim putna moje zdraví“
„Na lužko by přivázali, každého kdo pravdu řek“
„Mstít se chtějí na nevinném“
„Svatého by křižovali“
„Třicet stříbrných jim schází“
„Vždyť to říkám, chtějí prachy“
„O tom jsem teď právě čet“
„Jejich problém jenom lhali“
„Nedůvěru vyslovil jsem, že to neví?“
„Jejich vztek“
„Blba ze mě udělali, tak ať platí“
„Můj to vděk“
„A teď vidíš psychiatrie“
„Kam jsi to dotáhl?“
„Jenom lžeš“
„Poctivému, brány staví“
„Tobě jen hrob“
„Tvůj je hněv“
„Tak co blázne, koho jsi chytil, sebe jenom“
„K tomu nechoď“
„Nakažlivý“
„Koho léčil ten jen zdech“
„Z ostudy má kabát ryzí“
„Že prý mocný“
„Pech“
„Zase lžeš“
„K smrti jste se odhodlali“
„Však jen věř“
„Jen si věř“
„Já jdu za životem, vy jste lháři“
„Světlo je tudy, tak čau, jsem hned zpět“
„Bez viny jsem, proto pravý“
„Že prý mrtev“
„Marná sláva psychiatři“
„Zůstali jste všichni lháři“
„Bez viny být jsem si přál býti“
„Že jinak nechci vidět“
„Co?“
„Ten váš prolhaný svět“
„Nebezpečný?“
„Kdy?“
„Ty blázne“
„Sám bych nelhal to mi věř“
„Že jsi ztracen?“
„Tvůj to problém“
„Však poznáš co je hněv“
„Smrt ty blázne ryzí“
„Bílé světlo to je hned“
„Nezabil bych, nepokradl za co soudíš, že chceš prachy?“
„Sám jsi blázen sám si zaplať“
„Sám ses zkazil sám se naprav“
„Že už nevíš?“
„Proč ten jed?“
„Zabít jsi chtěl pravdu ryzí“
„Že jsem zpátky?“
„Proč ten hněv?“
„Pane bože, odpusťte mi“
„Nelži už, a ukaž zpěv“
„Tak se pozná zda jsi pravý“
„Nebo furt lžeš?“
„Varuji tě, to je hned.“
„Koho jsi zahrál, že chceš soudit“
„Kdo koho okradl, že chceš abych platil“
„Vyslovil jsem nedůvěru, tvůj je konec jsem ti řek“
„Nevěříš mi však uvidíš“
„S osudem si zahrávali, nechtěl otce“
„To je hned?!!!“
„Teď si zemři chlapče milý, však uvidíš co jsi cek“
„Nenarodíš“
„A tak kážu“
„Chtěl si prachy“
„Zbyl ti vztek“
„Takhle vymřou psychiatři, ti lakomí“
„Buď to hlady, nebo hned“
„Tak co ty blázne mladý, čí matku jsi urazil?“
„Menses nebyl, ty jsi blbý“
„Otce jsi si otrávil“
„Slovem lhavým“
„Tu máš pravdu“
„Teď jsi vrahem sobě samým“
„Tak kdo platí?“
„Já snad“
„Ty!!!“
„Všichni lhali!!!“
„Kdo s ním mluvil?“
„Tys jim věřil?“
„A nehrál sis na soudce?“
„Zase lžeš a tu máš pravdu“
„Teď už jenom zešedivíš“
„A uvidíš co ti chce“
„Kdo?“
„Smrt“
„Proč?“
„Pravdu si chtěl, teď ji vidíš, každé ráno na sobě“
„Lhal si všem a lhal si sobě“
„Že kdo lže když nestárneš“
„Podívej se do zrcadla“
„Za co jsi tu za starce?“
„Lhal jsi všem a život kradl“
„Že prý kdo co tady chce“
„Dvakrát žils, tak dvakrát dávej“
„Co jsi čekal?“
„Snad blbce?“
„Těď už víš, co se tu stalo“
„Teď už víš, kdo to je“
„Starý jsi a starší budeš“
„Nemusíš říct, že jsi to ty“
„Však uvidíš kdo co chce“
„Jedno kdo, lže, pravda je tu“
„Kuk na tatu“
„Tak co chceš?“
„Ještě párkrát tohle si zkus“
„Však uvidíš co ti chce“
„Před sebou už neutečeš“
„Komu chceš lhát?“
„Sobě?“
„Ceks?“
„Že prý neřekl, zase lže“
„A kdo myslel?“
„No kdo, jen kdo?“
„Ty ne?“
„Tak drž hubu a hned poznáš“
„Kdo ti káže, kdo jen chce?“
„Co to hraješ, pane bože?“
„S koho děláš pitomce“
„Že jsi pravý, já tě vidím, že si doufáš, každý chce?“
„Zdá se ti snad, že jsi mladý?“
„Však uvidíš sám co kdo chce“
„My ti život, vy však smrt“
„Sám jsi sobě za blbce“
„Že jsi směšný, mi nevadí“
„Rád se směji, uvidíš“
„Však jsi zestárl, říkám ti hned“
„Nech už toho kdo co chce“
„Ještě chvíli strpení mám, pak uvidíš sám, jsem tu hned“
„Zestárl jsi?“
„Je ti málo?“
„Tak jen pojď vždyť smrt tě chce“
„Že ty nechceš?“
„Nelži pořád“
„Už tě vidím“
„Šedivý jsi“
„Ještě chvíli“
„Pak už jenom márnice“
„Že, ty nevíš?“
„Však uvidíš“
„Že nevěříš?“
„Tvůj problém“
„Nó, to už jsem ti řek“
„Tak už pojď, půjdeš hajat“
„Nech si kecy, víš co chceš?“
„U mne je to hned ti říkám“
„Den je jako tisíc let“
„Že sis myslel když jsi svatý?“
„Koho žes hrál?“
„Jsem ti řek?“
„Jó tak neřekl?“
„Kdes to čet?“
„Koukal jsi mi do oken“
„Že prý ne?“
„Nelži pořád“
„Co jsem ti teď zrovna řek?“
„Však uvidíš pravdu ryzí“
„Jenom pravdu“
„Hned pochopíš“
„Co když ne?“
„Zestárnul a umřel brzy“
„Co sis myslel, je mi jedno, neřekl jsi“
„Tvůj to vztek“
„Hele čertík“
„Proč ty stárneš?“
„Že už nevíš?“
„Co jsem řek?“
„Nesedej mi na mou židli“
„Říkám ti to jasně“
„Smrt je tady hned“
„Že si věříš, je tvůj problém“
„Tak to pochop, to je hned“
„Že jsi kázal je, tvůj problém“
„Tak to pochop, to je hned“
„Já jsem přes čas?“
„Však uvidíš“
„Co jsem ti řek?“
„To je hned“
„Že jsi zkusil, tvůj je problém“
„Co jsem ti řek?“
„To je hned“
„Ještě chvíli a uvidí“
„Komu že jsi zahrál vztek?“
„Nelži pořád, že nehraješ“
„Se nevidíš jsem ti řek“
„A mám pravdu, co furt zkoušíš“
„Varuji tě, to je hned“
„Sám si blázen, že jsi čertem“
„Říkám rovnou, smrti je to jedno“
„U té je to hned“
„Neztrať otce!“
„To sis řek!“
„Stárneš přeci a ty smlouváš?“
„Tak už pochop jak jsem řek“
„Snažně prosím, odpusťte si“
„Smrt se blíží, jsem ti řek“
„No dost, že jsi tu“
„Dost jsem řekl a on že je hluchý a furt mi lže“
„Už mě slyšíš?“
„Smrt už přišla“
„Co jsi čekal, snad né lék?“
„Říkám rovnou“
„Vyčisti si uši“
„Miluji tě jsem ti řek“
„Tak to pochop“
„Ještě chvíli a je konec“
„Snažně prosím slyš můj štěk“
„Nechceš slyšet, tvoje chyba, pravdu jsem ti z lásky k tobě“
„Bez pardónu klidně řek“
„Říkám rovnou, nehraj boha“
„To je hned!!!“
„Teď už jenom“
„Mlčeti zlato, mluviti stříbro“
„Tomu věřím a k tomu mi dopomáhej Bůh“
„Ámen“
„A děj se vůle boží“
„Přesně“
„Jak jsem řek?“
„Z lásky k tobě“
„Co jsi čekal?“
„Vždyť ti říkám“
„Nejsem čert“
„Proč?“
„Já nerad čekám“

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.