Dyslexie a dysgrafie jako dar

Dyslexie aneb schopnost nesoustředění se není nemoc nebo vada jak by se mohlo některým neznabohům napoprvé zdát.
Je to boží dar, něco navíc je to dar, který dává příležitost stát se Bohem ve svém těle avšak stejně tak jako u každého daru je zde ale. Především je třeba se k němu umět postavit.V počítačové terminologii se tomuto daru říká paralelní počet, scale, layering neboli objektivně subjektivní nadhled s rozostřením na vnější realitu a ponořením se, poručení si maximálního soustředění na globální problémy, místo lokálních problémů někdy až do úrovně apatie i ploššího vnímání. Jedná se o umění, které mají například někteří věštci a proroci respektive ti praví, ovládají a umí se do tohoto stavu ponořit i vynořit. Pokud se k tomuto daru jedinec skutečně dobře postaví jistě dosahuje nejen vyššího IQ ale i EQ protože onen odstup od striktně reaktivních útoků v afektu má možnost se správně rozhodnout a vybrat si v daný moment ten obecně nejvýhodnější neutrální směr. Vše je o možnostech. Pravidelným tréninkem pak získává časoprostorový náskok a okamžitý vpád do situace se schopností, začlenit se do situace. Opakem je pak fokusace tedy zaostření, které je u těchto jedinců ostré jako jehla. Tohoto stádia vývoje však dosahují jen někteří a jako takoví si to musí zasloužit, nejprve svátostí a následně obhajobou křídel. Nezřídka se objevují dary jako například větší vnímavost pro spravedlnost, právo, lásku, city ale také rychlost a schopnost vidět krásu i v nelineárních a nesymetrických křivkách. Což je způsobeno oním nadhledem, například právě fraktální geometrie, která se objevuje v přírodě dostává svou logiku až při pohledu na obraz jak v mikro světě i makro světě, neb propojením této časové smyčky je vidět kvadratický vzor a zpětná vazba. Mezi další schopnosti bývá, schopnost řešení složitých matematických úloh jednoduchou mnemotechnickou pomůckou, tedy řešení problému pomocí transformací a paralel i hyperbolou, kdy pro člověka zdánlivě složitý výpočet nezřídka nemožný, například variací a kombinací může trvat i roky, těmto jedincům jdou různé formy výpočtu jako když bičem mrská. Tímto darem je možné se propracovat až k matematické dokonalosti tedy různým formám autismu.
Mějme však na paměti, že ke všemu je třeba se umět postavit a proto chceme li těmto jedincům porozumět, musíme najít společnou řeč neb oni to dělají proto aby se stali jedinečným originálem s kterým nikdo mluvit nebude. Mluvme k nim a oni budou mluvit k nám.

Příspěvek byl publikován v rubrice Anatomie duše, Léčba slovem, Osvícení, Psychodynamika. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.