Gesta ve verbální komunikaci

Ono se mnohdy říká, ten co užívá nadměrné množství gest má slabou slovní zásobu.
Avšak není to vždy úplně celá pravda. Gesta by měla doplňovat komunikaci ve smyslu,
věcném a zřejmém. Neměli by být ve při s tím co tvrdíme, neb je zřejmé, kdo vodu káže
a komu si víno poručil. Platí, já mluvím jak myslím a to nejen slovem ale také verbálně,
řečí těla. Zda si gestikulující osoba věří na osobu s kterou chce mluvit, nám naznačí
vnitřní pocit, ve smyslu, směru, autora i konzumenta vína kázaného. Neb to kam nás chce
nasměrovat a kdo to činí nám prozradí chtíč.

Nesourodá gesta, nám mohou mnohé prozradit o tom zda je gestikulující osoba posedlá a
kým. Řeč těla, by měla být spontánní a plynulá, v souladu s tím čemu věříme.
Ona dvojznačnost a protichůdnost gest naznačuje přítomnost dvojího ega, avšak
toto pozorování může být zavádějící vzhledem k kvalitě a rozsahu, vědomostí,
zkušeností pozorovatele.

Typickými gesty manipulátorů, jsou gesta urážející, zabraňující, přikazující, zatajující,
omezující pudy sebezáchovy a odosobněná v první osobě, kdy v čase -t sedí manipulátor na tvém místě,
s oblibou říkajíc naše. Je možné pociťovat formy agrese a sobectví, panovačnosti,
profilově manické povahy, depresivní, uštěpačnost, vztahovačnost, nevyrovnanost.
Zápach, typicky kyselý, sladce prohnilý, mrtvolný.

[To nech plavat] ~ [Nech to s ním plavat]
[Obrať list] ~ [Změn s ním téma]
[To přejdi] ~ [To s ním opomeň]
[Nevšímej si] ~ [To je pro mě, ne pro tebe]
[Mlč] ~ [Já tě nechci slyšet, chci slyšet sebe]
[Drž si odstup] ~ [Nevěřím, ti]
[Jdi pryč] ~ [Nekoukej, nejsi]
[Počkej] ~ [Teď s ním nemám čas, chci s tebou mluvit]

Rovněž, jde vidět jak a která gesta prosakují z jednotlivých okruhů a profesí,
typizovaných jako defekt v komunikaci uzavřených společenství.

V jiných profesích mohou být stejná gesta významově různá,
nemylme si proto záměr s příčinou a příčinu s důsledkem,
neb každý je jiný a nejlepší je originál.
Já nechtěl, nikoho ovlivnit a za chtíč se stárne,
v tom tkví jedna z mnoha podstat křivopřísežnictví,
chtěli ovlivnit ale zapírají.

Proto nemějme gesta ve při, ať z toho nejsme vepři a nežer prase co ti každé gesto
spase neb již se stalo obětí toho co s nožem za zády žádal po tobě objetí.
Nejez ze stromu poznání dobrého a zlého aby jsi byl dlouze živ,
neb lhát ti můžou ale přiznat se již nemusí.

Nemá s tebou mnohdy dobrého úmyslu ten co ti prodat chce, jen pravdu svou,
přání jeho je podat ti ovoce zkažené aby tě udržel dále od tvé zásluhy,
život tvůj chce krást a z cizího štěstí se radovat, křivě tě žalovat,
kompromitovat a odsoudit ve svůj prospěch, i s tvými bližními, lásku ti dají
jen na půl oka, milovat tě nebudou a úctu tu od nich dostaneš jen za pár zlaťáků,
na pár chvil, až když se jim to hodí neb s tebou mají jiné úmysly.

Všímat si jich musím ale poslouchat již nemusím, abych neztratil kontext záměru,
jenž světí prostředky, gestikulujícího.

Dbejme o čistotu, projevu slova i těla. Dbejme o úctu své duši a respekt vlastnického práva mne.

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.