Já jsem po nikom, nikdy nic nechtěl

Platí především, v duševní rovině, cizích přání a představ už jen proto, že o nich vím.
Každý chce přeci papat, což se odpouští, proto pracuji abych byl čím živ.
Každý chce přeci žit, což se odpouští.
Každý chce přeci být milován, což se odpouští.
Každý chce přeci milovat, což se odpouští.
Mnohokráte však cizí přání chcou-li mít, nemusí mít, přec já jsem po nikom nic nechtěl.

Proto desatero,
Já jsem Pán, tvůj Bůh, vlastní já nikoli cizí.
Nebudeš mít jiné bohy mimo mne, vlastní mne nikoli cizí, proto také říkáme JÁEGOTO, jenž je vlastní na mne, semnou a ve mne.
Nevezmeš jména Božího nadarmo
Nezabiješ
Nesesmilníš
Nepokradeš, přec já nechtěl zlo jenž mi druzí káží abych přišel v boží nemilost, proto káži vodu piji vodu.
Pomni, abys den sváteční světil, každý potřebuje odpočívat a tento čas sváteční věnovat těmto věcem.
Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi, také neznamená hloupě přitakávat, nýbrž chránit rodinu od zlého a uchránit je před lží vnější ať již přichází odkudkoli, ze snu či cizích přání v tom jsme si za jedno neb
i ve sporu jsem jim oporou v pravdě a lásce k pravdě s pokorou.
Nepromluvíš křivého svědectví, neb to je zdroj všeho zla.
Nepožádáš manželky bližního svého, neb to je zdroj hlavních příčin nesvárů, však věz, že v čase přicházejí změny, proto nevěry předešlé odpouštím, budoucí taktéž a řeším s láskou jen ty v intervalu.
Nepožádáš statku bližního svého, příliš mnoho chtíčů by vás mohlo přivést v nemilost v očích druhých, berme proto ohledy ať, nedostaneme se do zbytečných sporů.
Lepší je dávat, než brát. Lepší je odpustit než li zlo plodit.
Je lepší dávat z lásky jen tak, už jen proto, že vidím potřeby a mít podíl na věčném životě než-li z chtíče, či brát život jen proto, že chtěl. Vždyť ten podíl propadne peklu.

Láska a pravda vždy zvítězí nad lží a nenávistí.
Proto také, nesuď nebo budeš souzen.

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.