Jsem kdo jsem, jsem kým jsem

Jsem kdo jsem, jsem kým jsem a lámu všechny vymyšlené osudy rádoby bohů jenž jsou u lhaní lidé, přes koleno.
Všechny ty vymyšlené osudy, jenž tvrdí jaký bych měl být, nebo kým jsem, byl, vždy jistojistě s trochou lží
zavírám do snů a nechávám je žít jejich vlastním životem, však již nejsem jejich součástí.
Přesně tak jak se praví v bibli, svévolníky jenž nedbají pravdy a chtějí žít ve lži v pekle jenž druhým postavily
ztrestá z otců na synech, matkách a dcerách po desáté pokolení. Ať Omok rozdrtí hlavu a patu těm svévolníkům, jimiž jsou pomlouvači a lháři.
Nestrpím byť by lež, žila v druhých, proto dokazuj to.
Pomlouvači a lháři rádi se hájí, tím, že mají ti jenž soudí ve falešném soudu svou pravdu.
Sami však nakonec shledají, že nepoznali nikoho jen svůj sen. Chátra jedna pekelná.
Jsou to osudoví vrazi a proto s nimi taky tak bude takto naloženo.
Jejich plytké tvrzení, asi to tak mělo být nechť si strčí za klobouk.
Proto, nic nebude zapomenuto.
Má je pomsta i odplata v tom dokázat, že jsem jiný než oni tvrdí, dobrými skutky se proto vykupuji z pekla.
Světa lží, jenž je jim domovem a do kterého mne neustále vtahují.
Taky mám svůj svět, když oni tvrdí o mne aniž by mne poznali čím jsem.
Nemohl jsem se jim přec ukázat, zakryt hromadou lží, jenž jsi o mne vymysleli.
Přec vidí to čemu věří a lež má krátké nohy, však já prvně věřím tomu co vidím, proto soudy nechávám stranou.
Bůh jen suď.
Přec nenechám se vtáhnout již do pekla, jíž nejsem součástí neb sám jsem svým dílem k nim nepřispěl.
Že si chátra pekelná řekla, to bude on, ještě neznamená, že jsem souhlasil.
Mlčení není ani, souhlas ani nesouhlas.
Proto nejezte ze stromu poznání dobrého a zlého aby jste nezemřeli, s čím tedy osudoví vrazi ta chátra pekelná kalkulují než li s vámi.
Mlčeti zlato, mluviti stříbro.
Však oni v tom pekle zaniknou.
Amen pravím

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.